“Verpleeghuiszorg heeft Sterke Leiders nodig”

Op 27 juli jl. verscheen er in SKIPR een artikel met bovenstaande titel. In dit artikel wordt verwezen naar een KPMG-onderzoek over kwaliteit in de verpleeghuissector. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de verpleeghuiszorg “Sterk Leiderschap” nodig heeft.

Zit het met het Leiderschap goed, dan verbetert de kwaliteit van de verpleeghuiszorg op alle fronten, zo concluderen de onderzoekers. Maar wat verstaan we onder leiderschap? Gaat het over leiderschap van Bestuur, Management en Teamleiders? Of gaat het ook over Medisch Leiderschap?

In de optiek van Studio GRZ is Medisch Leiderschap een absolute voorwaarde om de kwaliteit van de GRZ-afdeling te waarborgen. De Specialist Ouderengeneeskunde is immers inhoudelijk eindverantwoordelijk voor het individuele revalidatieplan van de revalidant. En zal daarbij leiding moeten geven aan de samenwerking van de diverse disciplines die samenwerken aan een voorspoedige revalidatie.

In het beroepsprofiel van de Specialist Ouderengeneeskunde wordt deze rol ook nadrukkelijk bij de Specialist Ouderengeneeskunde gelegd:

De Specialist Ouderengeneeskunde bewaakt en evalueert de behandeldoelen met het multidisciplinaire team en de patiënt, stelt zonodig het behandelplan bij en communiceert dat naar betrokken behandelaars en hulpverleners om een eenduidig beleid te waarborgen.  Bron: Verenso beroepsprofiel en competenties Specialist ouderengeneeskunde

Ook is volgens het Verenso beroepsprofiel een belangrijke rol voor de Specialist Ouderengeneeskunde weggelegd op het gebied van voorwaarden scheppen en adviseren van het management. En hij/ zij levert daarmee een richtinggevende bijdrage aan het instellingsbeleid.

Naar het idee van Studio GRZ vraagt dat Medisch/ inhoudelijk Leiderschap. Leiderschap betekent verantwoordelijkheid nemen en de vinger opsteken als de situatie daarom vraagt, richting geven en anderen erop aanspreken als men zich niet aan afspraken houdt. Leiderschap vraagt om een visie op goede Geriatrische Revalidatie. En vervolgens het in actie komen om deze visie en dus kwalitatieve GRZ binnen de afdeling of de instelling te realiseren. Studio GRZ is ervan overtuigd dat “Inhoudelijk Leiderschap” de geriatrische revalidatie op alle fronten verbetert!

Daarom organiseert Studio GRZ alweer drie jaar de cursus “Inhoudelijk Leiderschap” voor Specialisten Ouderengeneeskunde. Op 6 oktober start er weer een nieuwe editie. Er is nog plaats voor enkele deelnemers. Dus wees er snel bij en schrijf u in via onderstaande deze link.