Blog “Meten, Weten, Verbeteren, de Geriatrische Revalidatie in versnelling”

Op 21 juni jl. waren 50 behandelaars en beleidsmakers bijeen in Leiden op de Expeditie ‘Meten in de GRZ’ van Studio GRZ betreffende het gebruik van meetinstrumenten. De deelnemers waren uiteraard een, misschien vooringenomen, selectie van alle GR-medewerkers. Desalniettemin mag je concluderen dat het sein voor ‘meten’ op groen staat. De trein is gestart en is niet meer te stoppen. Het nut van het gebruik van generieke patiënt-uitkomstmetingen staat niet meer ter discussie. De instellingen die deelnemen aan het Universitair Netwerk voor de Care Zuid Holland (UNC-ZH) hebben gekozen voor een basisset generieke functionele uitkomstmetingen. Daarmee krijgt de communicatie tussen professionals en het gesprek met de patiënt meer structuur (één taal) en gaat het SMART formuleren en evalueren van het behandelplan veel makkelijker.

In de vorige Expeditie van Studio GRZ over Value Based Health Care (VBHC) werd een mooi benchmarkmodel gepresenteerd zoals uitgevoerd in een samenwerkingsverband van topklinische ziekenhuizen (Santeon) hetgeen als vliegwiel werkte voor kwaliteitverbeteringsprojecten. Dat willen we in de geriatrische revalidatie ook! Hoe mooi zou het zijn als we op basis van cijfers met elkaar in gesprek kunnen gaan en leren van best practices waarna we verbeteringen implementeren en opnieuw meten. Meten, weten, verbeteren ….. in een spiraal naar excellente geriatrische revalidatie! Het vastleggen van een met elkaar overeengekomen basisset metingen in een gezamenlijk bestand maakt dit allemaal mogelijk.

In de geriatrische revalidatie weten we nog veel niet. De huidige trend van bijvoorbeeld de kortere opnameduur, is dat nu goed of niet? Wordt de patiënt er beter van, dat wil zeggen verbetert de participatie? Want dat is toch het uiteindelijke doel van revalidatie? Hoe zit het met de intensiteit van therapie? Geven we te veel of te weinig? Zelfs op dit basale niveau weten we niet wat goed is. Er is behoefte aan veel meer evidence.

Om daar te komen hebben we eerst nodig dat er op een gestandaardiseerde manier gegevens worden verzameld. Dat is ook een doel van deze basisset meetinstrumenten. Wetenschappers staan te watertanden….

Drie goede argumenten om te beginnen met de implementatie van deze basisset. De instellingen in het UNC-ZH nemen het voortouw. Wie volgt?

27 juli 2017

dr. Romke van Balen, specialist ouderengeneeskunde bij Laurens Rotterdam en senior onderzoeker bij Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)