Nieuwe ontwikkelingen Meten in de Geriatrische Revalidatie

Het werken met uitkomstmaten (meetinstrumenten) in de geriatrische revalidatie is nog geen gemeengoed.

Studio GRZ volgt een aantal ontwikkelingen.
Wij zien dat in de medisch specialistische revalidatie (revalidatiecentra) al veel ervaring is opgedaan met meten van revalidatieresultaten. Ook constateren wij dat zorgverzekeraars samen met het werkveld (GRZ) een concrete slag willen maken met het vaststellen van een gemeenschappelijke set meetinstrumenten in de GRZ. Verzekeraars en werkveld GRZ zijn bereid hierbij de handen ineen te slaan. Dit past goed in internationale ontwikkelingen. Zo heeft ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) een internationaal geaccepteerde set meetinstrumenten voor de revalidatie van ‘ouderen’ gepubliceerd, de ‘Older Person Reference Guide’. Daarnaast heeft de brancheorganisatie ActiZ onlangs een rapport uitgebracht over ‘De waarde van indicatoren voor de Geriatrische Revalidatiezorg’. En wellicht al beter bekend is het initiatief van Romke van Balen om de meetinstrumenten uit het Meetplan (Laurens Rotterdam) breder te implementeren in de Nederlandse verpleeghuizen.

Deze ontwikkelingen op het gebied van Meten in de GRZ komen samen in de gelijknamige Expeditie die wij op 21 juni in Leiden organiseren. Daar zal dr. Romke van Balen samen met prof. dr. Wilco Achterberg en dr. Sven Schiemanck een inleiding houden over het belang van meten in de geriatrische revalidatie. U kunt daar in interactieve sessies komen tot nieuwe inzichten over ‘meten’, goede ideeën uitwisselen met gelijkgestemde collega’s uit andere verpleeghuizen en nieuwe samenwerkings- en netwerkcontacten realiseren. Samen met experts op het gebied van meetinstrumenten kunt u meewerken om verbeterslagen met betrekking tot het gebruik van meetinstrumenten in de GRZ te maken. Meer informatie over deze Expeditie vindt u hier. U kunt zich nog inschrijven.

Meer lezen over deze Expeditie? – Direct inschrijven?

Wij hebben bovenstaande documenten ook onder Publicaties op onze website staan:

U kunt deze (en ook andere relevante GRZ-publicaties) daar gratis downloaden.