Andere Triage wordt betere Triage

Begin dit jaar verscheen een artikel in het Journal of American Medical Directors Association (JAMDA) over het effect van DBC-financiering op inhoud en duur van geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in Nederland. De auteurs bestudeerden de gegevens van ruim 16.000 GRZ-trajecten in de periode 2013-2015 en vergeleken die met reeds bestaande gegevens van een historisch cohort uit 2007. Sinds de invoering van de DBC-financiering in 2013 nam de intensiteit van behandeling van de verpleeghuisrevalidanten significant toe en de revalidatieduur nam significant af. Ook werd over 2014 en 2015 een trendmatige toename van ontslag naar huis vanuit een GRZ-instelling gezien. Het artikel The Influence of Activity-Based Funding on Treatment Intensity and Length of Stay of Geriatric Rehabilitation Patients (Bouwstra H. et al), kunt u hier inzien of downloaden.

Gebaseerd op de bevindingen uit dit artikel dient de vraag zich aan of er sinds 2013 anders wordt getrieerd? En verschuiven de laatste jaren de doelgroepen? En, is de toegang tot GRZ veranderd?

In de Expeditie ‘Triage in Transitie’ gaat u met de inleiders Aafke de Groot en Ellen Vreeburg op zoek naar antwoorden op deze vragen en in discussie over uw ervaringen met betrekking tot triage.
Triage voor GRZ is een taak van transferverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde. De samenwerking tussen deze beroepsgroepen is in de meeste regio’s vastgelegd in afgesproken werkwijzen. Sinds de invoering van ‘GRZ zonder voorafgaande ziekenhuisopname’ in 2015 en van het Eerste Lijns Verblijf (ELV) in 2017 moeten ook geriaters, huisartsen en andere eerstelijns hulpverleners meedenken over de indicatie tot kortdurende opname. Onderscheiden (triëren) is er niet makkelijker op geworden en triage heeft meerwaarde als er ook een passende zorgplek voor de cliënt gevonden kan worden. Waarschijnlijk zijn dit dilemma’s waar u een mening over heeft.

Als ziekenhuizen, de eerstelijn en de zorgcentra waar GRZ en ELV geboden wordt, regionaal meer samenwerken, kan er efficiënter en zorgvuldiger opgenomen en overgeplaatst worden. Andere triage wordt dan betere triage. Daarover gaat de Expeditie op 21 juni en iedereen die betrokken is bij triage en opname nodigen we uit om in discussie te gaan, uw mening te laten horen, antwoorden en toepassingen te zoeken en toekomstbestendige antwoorden te bespreken. Meer informatie? Klik hier.
U bent van harte welkom op 21-06 in het LUMC (Leiden). Inschrijven kan hier.