Geïnspireerde Specialisten Ouderengeneeskunde

Vandaag heeft een nieuwe groep specialisten ouderengeneeskunde (SO) de cursus Inhoudelijk Leiderschap afgerond. Uit de afsluitende pitches bleek elke SO stappen voorwaarts gemaakt te hebben in persoonlijk leiderschap, aansturing van het GRZ-team en invloed aanwenden bij het bestuur van de GRZ-instelling. De Meet-the-Expert-sessie met Marco Wisse gaf veel inspiratie voor de ‘leidingnemende arts’ om samen met het management te gaan verkennen hoe de (geriatrische) revalidatie verbeterd kan worden.

 

De SO’s koppelden hun vorderingen terug over hun verbeterplan in de eigen instelling. De artsen blijken zo geïnspireerd dat zij elkaar na deze cursus op willen blijven zoeken. Studio GRZ zal dit proces blijven faciliteren.

Deze vijfdaagse cursus werd afgerond met een certificaat voor elke deelnemer met de vermelding van 35 accreditatiepunten. De volgende cursus ‘Inhoudelijk Leiderschap in de GRZ, leiderschapslessen voor specialisten ouderengeneeskunde’ start per 6 oktober op Landgoed De Horst Driebergen. Heeft u interesse? U vindt hier meer informatie over deze cursus.

 

Ik raad de cursus Inhoudelijk Leiderschap in de GRZ aan voor élke specialist ouderengeneeskunde die scherp, kritisch en innoverend wil blijven en invloed wil hebben binnen je GRZ-team – Adolita Carty, specialist ouderengeneeskunde, Zorggroep Maas en Waal