Geslaagde Expedities GRZ

Vandaag vonden de eerste Expedities GRZ plaats. Zeer geslaagde bijeenkomsten in het goed geoutilleerde hoofdgebouw van zorgverzekeraar Menzis in Wageningen.

De ochtend-Expeditie, ‘Uitdagingen in de GRZ vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar’, belichtte Value Based Health Care (VBHC) en het belang van uitkomstmaten. Plenair schetste Ward Bijlsma (Menzis) het belang van het bepalen van ‘kwaliteit’ en ‘waarde’ van revalidatie. De vraag was hoe bepaal je die waarde voor de GRZ.
Jos Kroon (Santeon en St. Antonius Ziekenhuis) gaf ervaringen aan van de zeven topklinische ziekenhuizen die gestart zijn met VBHC en daar goede verbeteracties mee in gang gezet hebben. In de ‘break-out-sessies’ werden piketpaaltjes geslagen, goede ideeën uitgewisseld en moesten we concluderen dat de geriatrische revalidatie (GRZ) nog in een pioniersfase zit. De oproep werd gedaan om tot een gemeenschappelijke set meetinstrumenten in de GRZ te komen. Verzekeraars en werkveld GRZ zijn bereid hierbij de handen ineen te slaan. Next steps zijn geformuleerd. En op 21 juni staat de onlangs ontwikkelde set meetinstrumenten, het Meetplan GRZ, op de agenda van de volgende Expeditie: ‘Meten in de GRZ’ (inschrijven? https://www.studiogrz.nl/product-categorie/expedities-21-juni/).

In de middag-Expeditie zijn ‘Uitdagingen voor professionals in de GRZ’ verkend. En ook de GRZ-managers werden hierbij nadrukkelijk uitgedaagd. De inleiders, Marco Wisse (directeur GRZ Vivium Naarderheem) en Thed van Kepmen (ex-bestuurder Groenhuysen, Roosendaal) gaven leuke en bruikbare suggesties om ‘anders’ leiding te geven in de GRZ, ‘anders’ interdisciplinair te werken en deden vooral een oproep om samen de GRZ beter te maken. Hierbij werd duidelijk dat ook bestuurders in de GRZ zich prominenter moeten gaan uitspreken over de koers, niet alleen in hun eigen instelling, maar ook in de keten waarin zij participeren. De branche-organisatie ActiZ kan hierbij wellicht een faciliterende rol spelen.

Enkele conclusies van de deelnemers aan het eind van de dag: “De Expedities GRZ hebben een duidelijke meerwaarde”, “juist het gezamenlijk bepalen en oplossen van dilemma’s in de GRZ is een sterk vertrekpunt”.

Studio GRZ zal een aantal ‘next steps’ formuleren en blijft graag in contact met alle aanwezigen. De oproep werd gedaan om suggesties aan te leveren voor vervolgstappen. Veel deelnemers deden dat al op hun evaluatieformulier en anderen gaan het ons nog toesturen (info@studioGRZ.nl). We houden ons voor elk idee aanbevolen.

Veel dank aan Eliane Schuurman en Danielle van Veenendaal (beiden Menzis) als hosts en facilitators van de ochtend-Expeditie. En uiteraard nogmaals dank aan de sprekers Ward Bijlsma, Jos Kroon, Marco Wisse en Thed van Kempen en alle deelnemers.
Tot 21 juni?: https://www.studiogrz.nl/expedities-grz/