Nieuw blog Jesper Brons

Jesper Brons liet ons weten een uitgesproken mening te hebben over de wijze waarop we met elkaar samen zouden kunnen werken in de geriatrische revalidatie en hoe we daarbij beter ondersteund kunnen worden. Wij vroegen hem dit op papier te zetten.

Jesper is ergotherapeut en psycholoog en werkt als consultant bij VIR e-Care Solutions. Hij is volgens eigen zeggen ‘altijd op zoek is naar een dynamische werkomgeving waar veranderingen plaatsvinden. Het grensvlak van zorg en ICT is een dergelijke dynamische omgeving. Het wringt maar met inzet en betrokkenheid van verschillende belanghebbende kan het elkaar versterken. Vaak is de invoering van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) een aanleiding voor het herinrichten van de processen en organisatie. Procesoptimalisatie is mijn aandachtsgebied binnen VIR. Dit doe ik zowel met als zonder een software-implementatie’.

Wat is uw opvatting over multidisciplinair samenwerken in de geriatrische revalidatie (GRZ) en/of het gebruik van een geschetst EPD?
Wij zijn benieuwd naar uw mening en zien een discussie over dit thema tegemoet op onze LinkedIn-pagina.
Het volledige blog van Jesper kunt u hier lezen.