Ovale Tafel-bijeenkomst voor GRZ-managers

Met enige regelmaat organiseren Studio GRZ en VIR e-Care Solutions ‘GRZ-Ovale Tafel’-bijeenkomsten voor managers behandeling met de portefeuille ‘geriatrische revalidatie (GRZ)’.  Doelstelling van deze bijeenkomsten is om actuele ontwikkelingen binnen de geriatrische revalidatie met elkaar te delen en te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de onderlinge uitwisseling zeer gewaardeerd en blijken in bijna alle GRZ-organisaties dezelfde thema’s te spelen.

Op woensdag 27 september 2016 waren we met een select gezelschap GRZ-managers uitgenodigd in Zorggroep Crabbehoff in Dordrecht. Leuke discussies zijn gevoerd over onderwerpen waarbij de GRZ essentieel anders geregeld is dan de WLZ. Tips en ideeën werd uitgewisseld. Als afsluiting werd een succesvolle samenwerking tussen een medisch-specialistisch revalidatiecentrum en een GRZ-zorginstelling gepresenteerd, waarbij goede resultaten bij de revalidatie van mensen met een CVA werden getoond.

Naast deze Ovale Tafel-bijeenkomsten in Regio Zuid organiseren de VIR en Studio GRZ deze vanaf november ook voor GRZ-managers in Regio Noord.

Crabbehoff wordt bedankt voor haar gastvrijheid. In februari 2017 vindt een nieuwe –hopelijk wederom inspirerende- bijeenkomst plaats.

dsc_4147