Blog “Heeft u al plannen voor een Proeftuin in uw GRZ-instelling?”

De minister verlangt vernieuwingen in de zorg en preventie, zoals telemonitoring, e-health, gezondheids-apps en sensoren die bijdragen aan de kwaliteit van leven, de zelfredzaamheid van mensen en de betaalbaarheid van de zorg. Het is vandaag de dag dus bijna noodzaak om als gerenommeerde zorginstelling een zorgproeftuin te hebben. Heeft u al plannen? ….Maar….. Hoe innovatief bent uzelf, is uw GRZ-instelling er klaar voor en zijn de medewerkers en patiënten er al klaar voor?

Het SmartLab van Sophia Revalidatie Den Haag is een proeftuin en wordt regelmatig bezocht tijdens rondleidingen en dient als fraai visitekaartje van onze innovatieve stichting. Het SmartLab is een fysieke ruimte binnen ons centrum, waar de nieuwste technologische producten en/of diensten getoond worden. We toetsen innovaties op hun praktische toepasbaarheid. Soms nemen we ook het initiatief tot het ontwikkelen van nieuwe producten. Dit alles doen we samen met patiënten, mantelzorgers, medewerkers, bedrijfsleven en onze hbo/universitaire partners. Op deze manier proberen we de innovatieve cultuur binnen onze stichting te bevorderen en een bijdrage te leveren om de zorg beter te maken en betaalbaar te houden.

We hebben binnen ons SmartLab inmiddels enige jaren ervaring. We delen dit graag, vanuit de “open source”-gedachte en zien dit als belangrijk onderdeel van het innoveren. We zien deze open houding ook bij onze contacten met kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Als eerste wil ik, vanuit mijn persoonlijke ervaring, met u delen dat patiënten, van jong tot oud, er klaar voor zijn; of het nu gaat om het leren gebruiken van een smartphone en het eerste WhatsApp-je versturen aan de kleinkinderen. Of…waarom krijg ik mijn afspraken niet digitaal? Of….kijk ik ben van de week actief genoeg geweest! Maar ook: ik wil graag in de weekenden, als ik geen therapie heb, zelf mijn brein trainen, heeft u daar iets voor? Ook de kennisinstellingen staan klaar om hun studenten in contact te brengen met de werkvloer. En hen op deze manier vragen en opdrachten vanuit de praktijk voor te leggen en/of hun ontwerpen te laten toetsen in de praktijk. Ditzelfde geldt voor de bedrijven, zij gebruiken graag uw etalage en feedback van gebruikers. Op deze manier kun je samenwerken met een klein budget en geïnspireerd worden tot onverwachte creatieve oplossingen voor de hedendaagse zorgproblematiek.

Gaat u ook starten, een paar tips. Steve Jobs zei al: “It’s better to be a pirate than to join the navy.” Dus selecteer de onafhankelijke/innovatieve/creatieve geesten onder uw collega’s/medewerkers en geef ze letterlijk en figuurlijk de ruimte; betrek uw patiënten/ mantelzorgers, hbo-opleidingen en (technische) universiteiten, betrek het bedrijfsleven, denk en handel “open source” en “last but not least” creëer naast een open/innovatieve sfeer, vooral een veilige sfeer binnen uw proeftuin. Want voordat een proeftuin en/of innovatie een succes is passeer je de “Valleys of Death” en juist dan heb je de steun van het management hard nodig. Tot snel en succes!!

30 september 2016

Eelco Sengers MSc, staffunctionaris zorginnovatie, kenniscentrum Sophia Revalidatie, Den Haag