Nieuw blog Eelco Sengers

“Revalidatie kan meer innovatieve ideeën gebruiken”, tekenen wij op uit de mond van Eelco Sengers.

Studio GRZ kent Eelco al geruime tijd. Hij is een enthousiaste zorgprofessional die zich de laatste jaren inzet voor het beter toepassen van innovaties binnen de revalidatie. Wij hebben hem uitgedaagd zijn ervaringen uit de medisch-specialistische revalidatie te plaatsen in de context van de geriatrische revalidatie. In zijn blog schetst hij zijn visie op een SMART-lab als proeftuin in uw GRZ-instelling.

Eelco is, naast de werkzaamheden in zijn eigen fysiotherapiepraktijk, parttime werkzaam als staffunctionaris zorginnovatie vanuit het kenniscentrum van Sophia Revalidatie in Den Haag. In deze functie is hij intermediair tussen patiënten, mantelzorgers, medewerkers, studenten/docenten van het hbo/universiteiten en bedrijfsleven. Daarnaast werkt hij mee aan FAST@HOME, een onderzoeksproject gericht op het geïntegreerd aanbieden van digitale interventies aan revalidatiepatiënten na een beroerte.

Leuk om nu alvast te vermelden is dat Eelco Sengers op het Jaarcongres GRZ op 27 januari 2017 in Schouwburg Almere een pitch komt geven over ‘Het SMART-lab als voorbeeldproeftuin: uitdaging voor de GRZ’ (www.jaarcongresGRZ.nl).

In zijn blog licht hij alvast een tipje van de sluier op. Discussieer met hem mee. Dat kan op onze LinkedIn-pagina. Het volledige blog van Eelco treft u hier aan.