Nieuw blog van Geert van der Sluis MSc

Het ‘Better In, Better Out’-concept is bewezen effectief bij ouderen die een open hartoperatie moeten ondergaan. Geert van der Sluis past dit concept met een grote groep onderzoekers al jaren toe bij ouderen die een totale heup- en/of knieartroplastiek moeten ondergaan. In het Nij Smellinghe ziekenhuis in Drachten is de manier waarop de ouderen voorbereid worden op zo’n opperatie en het natraject sinds kort op een geheel andere wijze vorm gegeven.

In zijn voor Studio GRZ geschreven blog stimuleert Geert professionals in de geriatrische revalidatie om ouderen in zowel ziekenhuizen als verpleeghuizen voorafgaand aan een ingrijpende operatie intensief te activeren. Hij introduceert in zijn blog het creëren van chaos tijdens de (geriatrische) revalidatie. Logisch dat de titel van zijn blog dan ook De ‘chaos’ rondom een totale heup- of totale knieartroplastiek luidt. Het is een lezenswaardig en interessant blog. Zijn werkwijze zal u wellicht motiveren om de in uw werksetting bestaande en geëigende paden eens tegen het licht te houden. Kan het bij het revalideren van ouderen in uw zorgcentrum anders? U kunt het volledige blog hier lezen en daarmee –wellicht- professionele inspiratie opdoen.

Geert van der Sluis is fysiotherapeut. Hij heeft in 2007 de MSc-opleiding Fysiotherapiewetenschap aan de Universiteit Utrecht afgerond en is nu bezig met zijn promotietraject bij Universiteit Maastricht. De titel van zijn (bijna afgeronde) proefschrift luidt ‘Process optimization in total hip- and total knee artroplasty: what are the benefits?’ het thema van zijn promotieonderzoek vormt ook de inhoud van zijn blog.