GRZ-team Topaz Revitel goed op weg !

De professionals van het GRZ-team Topaz Revitel zijn inmiddels halverwege hun incompany-training ‘Geriatrische Revalidatie: LeidRaad en Daad’. Deze training wordt verzorgd door Studio GRZ op verzoek van het Topaz-management. Inmiddels zitten de eerste twee trainingsdagen er op. In juni 2015 passeerden de thema’s ‘doelgericht revalideren’, het ‘multidisciplinair overleg’, ‘cliëntgericht werken’ en ‘het ideale revalidatieteam’ de revue. De deelnemende professionals herkennen de thematiek en beseffen dat er nog verbeterslagen gemaakt kunnen worden op hun eigen werklocatie. De komende zomermaanden bereiden de deelnemers dan ook opdrachten voor met betrekking tot het optimaliseren van het Therapeutisch Klimaat in Topaz Revitel. Vervolgens zullen zij verbeterplannen formuleren die zij samen met het management van Topaz Revitel vorm gaan geven. In september wordt de training weer opgepakt.