Terugblik op geslaagd jubileumsymposium UNC-ZH

Het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland (UNC-ZH) vierde op 26 juni haar 10-jarig jubileum. Het voor dit jubileum ingerichte symposium “Samen sterk door verbinden” werd goed bezocht door professionals die binnen dit netwerk werkzaam zijn. Studio GRZ was als partner van UNC-ZH aanwezig.

Tijdens het symposium stond vooral de toekomst van de ouderenzorg centraal. Er werd teruggeblikt op de ouderenzorg van de afgelopen 10 jaar en een blik geworpen op de toekomst. Hoe ziet de ouderenzorg er over 10 jaar uit?

Een paar impressies van de sprekers. Prof dr Wilco Achterberg opende het symposium en benadrukte het belang van de samenwerking tussen de onderlinge netwerken en verwees naar de nieuwe website van UNC-ZH waar de handouts van de presentaties van het symposium te downloaden zijn. U kunt hier klikken voor de presentaties.

Prof. dr. Herman Cools, oprichter van het netwerk en ondertussen emeritus hoogleraar is volgens eigen zeggen ‘Niet meer praktiserend, maar wel prakkiserend’, sloot af met een rake constatering “Intussen blijft Verpleeghuis/Ouderengeneeskunde naar beste vermogen maar zonder bewijs en garantie laveren in een stormachtige maatschappij met een wirwar aan netwerken, waaronder het UNC-ZH.”

Vervolgens schetste prof. dr. Wilco Achterberg de toekomst van het UNC-ZH en haar speerpunten. Hij benadrukte nogmaals de noodzaak van samenwerken. Als samenwerkingspartner kan studio GRZ dit alleen maar onderschrijven.

Dr. Romke van Balen koos voor een special invalshoek waarin het verhaal van de GRZ door een revalidant van Laurens werd verteld. Prof. Dr. Schols nam als een volleerd performer de toehoorders mee naar de uitdagingen voor de ouderengeneeskunde. En het goede nieuws, zo stelt Schols, is dat alles anders wordt en dat er in 2030 geen behoefte meer is aan ouderengeneeskunde.

De internationale kleur werd gegeven door dr. Adam Gordon die de aanwezige netwerkpartners een inkijkje gaf in de wijze waarop een en ander in Engeland is georganiseerd. Verschillende niveaus van revalideren in verschillende settingen

Aan het eind van het ochtendprogramma spiegelde prof. dr. Cees Hertogh de zaal een aantal (ethische) vraagstukken voor waar de GRZ antwoorden op zoekt. Studio GRZ was erg geïnteresseerd in zijn verhaal over modellen voor decision-making.  Verder dan shared decision making is er de collaborative decision making. Een uiterst zinvolle dag. Op naar het volgend jubileum.