Inhoudelijk leiderschap in de GRZ: iets voor u?

Wij ontvangen enthousiaste reacties van specialisten ouderengeneeskunde (SO). Studio GRZ stuurde hen de afgelopen dagen de flyer van onze nieuwe training ‘Inhoudelijk Leiderschap in de GRZ: leiderschapslessen voor specialisten ouderengeneeskunde’.
Deze training vult een lacune voor specialisten ouderengeneeskunde om hen voldoende toe te rusten op hun rol als leider van het GRZ-team. De training helpt hen om nog beter op grond van hun medische eindverantwoordelijkheid inhoudelijk regie te voeren en leiding te geven aan het GRZ-team en ontwikkelingen in hun organisatie.

De training is zo opgezet dat het geleerde direct naar de eigen GRZ-praktijk wordt vertaald. Vanuit het ontwikkelen van visie op GRZ, wordt gewerkt aan het creëren van draagvlak in de organisatie, en het leidinggeven aan de professionals van het GRZ-team. Aan het eind van de training heeft u een teamverbeterplan opgesteld en de eerste stappen gezet in het veranderen van geriatrische revalidatie op uw locatie.
Meer informatie kunt u hier lezen. De flyer kunt u hier downloaden. Via info@studiogrz.nl kunt u uw overige vragen stellen of zich inschrijven voor de training.