Terugblik op succesvolle 3e Landelijke Studiedag Geriatrische Revalidatie

Op 9 juni jl. organiseerde het Leids Congres Bureau de derde Landelijke Studiedag GERIATRISCHE REVALIDATIE. Ook Studio GRZ was bij deze congresdag in de Reehorst (Ede) aanwezig. De 122 aanwezige GRZ-professionals kregen een interessant en afwisselend programma aangeboden.

Na de opening door dagvoorzitter Marleen Goumans (Hogeschool Rotterdam) werd de zaal door Margré Jongeling (VWS) bijgepraat over de laatste stand van zaken en relevante beleidsontwikkelingen vanuit VWS. Zij maakte nog eens duidelijk wat nu precies de aanspraak op GRZ is en welke zorg daar niet onder valt. Tijdens de discussie kwam naar voren dat de aanspraak op GRZ en de WLZ niet naadloos op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld: kwetsbare ouderen met de prognose dat terugkeer naar huis mogelijk is, maar dat daar langer dan 6 maanden voor nodig is, lijken daardoor tussen de wal en het schip te geraken. Dit probleem is al langer aangegeven, maar tot op heden nog steeds niet opgelost. Ook blijken er grote regionale verschillen te bestaan in de oplossingsgerichtheid van het CIZ.

De presentatie van Ellen Vreeburg (Gerion en Vivium) over de toekomstvisie op GRZ en de dilemma’s in de poliklinische GRZ was een krachtig betoog om vooral vanuit de inhoud vorm te blijven geven aan allerlei vormen van revalidatiezorg, en pas daarna te beoordelen welk financieel kader dan passend is. Studio GRZ is het roerend met haar eens en vindt dat de inhoud leidend moet zijn voor de geleverde revalidatieprogramma’s. Aafke de Groot (Vivium en Gerion) heeft het traject van poliklinische revalidatie tijdens de eerste workshop verder uitgediept. Tijdens de quiz waarin de kennis over poliklinische revalidatie werd getoetst, bleek dat de deze vorm van revalidatie bij veel organisaties nog verder ontwikkeld moet worden. Studio GRZ is stellig van mening dat bij het opstellen van een revalidatieprogramma reeds in vroeg stadium de vraag gesteld moet worden: “Wat moet intern en wat kan poliklinisch plaats vinden?”

De workshops over COPD en oncologische revalidatie maakten duidelijk dat ook voor deze doelgroepen maatwerk-revalidatieprogramma’s noodzakelijk zijn. De expertise van meerdere disciplines is noodzakelijk maar dient goed met elkaar afgestemd te worden om te komen tot een individueel revalidatieprogramma. Deze suggestie is passend bij de filosofie van Studio GRZ die in haar trainingen aan GRZ-teams de nadruk legt op interdisciplinaire samenwerking voor de complexe doelgroepen in de GRZ.

De presentatie van Natasja van der Winden (IJsselland Ziekenhuis) en Menno Zomerhuis (Lelie Zorggroep) over de geriatrische assessments en triage in de praktijk maakten duidelijk dat de indicatie voor veel revalidanten wel duidelijk is, maar dat vooral de triage op de SEH in de praktijk lastig is. Ook daar lijken er regelmatig mensen tussen wal en schip te vallen. De aanwezigen hebben hun verbazing uitgesproken dat de specialiseten ouderengeneeskunde na één nacht ziekenhuisopname wel de DBC mogen openen, maar dat dit op de SEH niet mag worden gedaan.

Het was zeer inspirerend om met veel betrokken professionals in de GRZ van gedachten te wisselen over deze onderwerpen. Uit de presentaties en discussies bleek dat de recente overgang van de geriatrische revalidatie van de AWBZ naar de ZVW grotendeels is gelukt. Maar ook dat er nog steeds dilemma’s zijn die om een oplossing vragen, omdat nu een aantal ouderen tussen wal en schip dreigen te raken. Opvallend was de oplossingsgerichte houding van vele aanwezige professionals. Met grote betrokkenheid staan de professionals klaar om de toekomstige uitdagingen in de GRZ op te pakken en de GRZ verder te ontwikkelen. Dat is nu precies waar Studio GRZ ook haar energie in wil steken!