Nieuw blog van dr. Martin Smalbrugge

Nadat wij onlangs de intentie tot samenwerking tussen GERION en Studio GRZ hadden bekrachtigd, gaf dr. Martin Smalbrugge aan het leuk te vinden ook een blog op onze website te schrijven. Martin Smalbrugge is specialist ouderengeneeskunde en tevens hoofd opleiding specialisme ouderengeneeskunde GERION in het VUmc (Amsterdam).

In zijn blog stelt Martin dat “shared decision making’ (SDM) in de geriatrische revalidatiezorg een uitdaging en tegelijk ook een grote kans is om tot een kwalitatief goed en bij de patiënt ‘passend’ revalidatieresultaat te komen”. Shared decision making stelt andere eisen aan hoe specialisten ouderengeneeskunde, maar ook andere GRZ-professionals, communiceren met patiënten. SDM moet niet alleen worden opgenomen in de opleiding van deze professionals, maar ook bestaand personeel moet worden bijgeschoold. Studio GRZ had deze quote zelf kunnen bedenken 😉

Martin Smalbrugge neemt de lezer mee in zijn blog ‘Shared decision making: doen we !?’ en twijfelt daarbij -aan de afsluiting van de titel te zien- of dit een statement is (uitroepteken) of een oproep (vraagteken). In ieder geval maakt hij duidelijk dat professionals in de geriatrische revalidatie een belangrijke rol kunnen spelen bij het samen met de patiënt op-maat maken van heldere en haalbare (revalidatie)doelstellingen.

Een actueel en lezenswaardig blog voor elke professional werkzaam binnen de GRZ. Klik hier om het volledige blog te lezen.