Themanummer: Geriatrische revalidatie bij chronische aandoeningen

Het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde heeft haar februari-editie volledig gewijd aan Geriatrische Revalidatie. De redactie van TvO heeft getracht in dit zeer lezenswaardig themanummer een overzicht te geven van de wetenschappelijke inzichten en de huidige praktijk op het gebied van geriatrische revalidatiezorg (GRZ) voor patiënten met chronische progressieve aandoeningen in Nederland. Door dit beeld te schetsen wordt duidelijk waar onbeantwoorde vragen liggen en wat de sector te doen staat als het gaat om het verder ontwikkelen van revalidatie voor deze patiëntengroepen. U kunt hier de volledige editie van het tijdschrift bekijken.