Deze cursus heeft mij veel opgeleverd. Ik kan beter inhoud geven aan mijn gedachten en plannen en daardoor vanuit een betere visie leiding geven en leiding nemen in mijn GRZ-verpleeghuis – Suzanne Lans, specialist ouderengeneeskunde, AxionContinu, Utrecht

Met de training ‘Inhoudelijk Leiderschap in de geriatrische revalidatie (GRZ), leiderschapslessen voor Specialisten Ouderengeneeskunde’ biedt Studio GRZ u handvatten om -naast uw medisch inhoudelijke taak- uw rol als inhoudelijk leider van het GRZ-team nog beter te vervullen.

Specialisten Ouderengeneeskunde in de GRZ dienen op basis van verantwoordelijkheid en competenties in de medische zorg de regierol in het behandelteam op zich te nemen (Beroepsprofiel Verenso 2012). Zij geven leiding aan multi-/interdisciplinaire behandelteams en spelen dus een cruciale rol in het vormgeven van teamsamenwerking, het positioneren van het team en het mede (inhoudelijk) koers bepalen van de instelling .

Doel:
Het toerusten van de Specialist Ouderengeneeskunde voor haar/zijn rol als inhoudelijk leider van het GRZ-team.

Doelgroep:
De training is bedoeld voor Specialisten Ouderengeneeskunde die werkzaam zijn in de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ). De training wordt in een groep van 8 tot 12 deelnemers gegeven.

DSC_0574

Inhoud:
De training ‘Inhoudelijk Leiderschap in de GRZ’ biedt u als Specialist Ouderengeneeskunde handvatten, instrumenten en vaardigheden om een eigen visie te ontwikkelen, het functioneren van uw team te beoordelen, de samenhang binnen het team te vergroten en inhoudelijk sturing te geven op uw GRZ-afdeling.

Op basis van inzicht in de samenhang van diverse interne en externe variabelen die teamsamenwerking -en daaruit voortkomende teamresultaten- beïnvloeden, ontwikkelt u een visie op GRZ. Vervolgens deelt u deze inzichten met de overige teamleden en formuleert u met de suggesties van uw teamleden een verbeterplan (veranderplan) voor uw GRZ-afdeling. Voor dit plan creëert u draagvlak voor het doorvoeren van de verbeteringen (vaak veranderingen). Daarna volgt een uitwerking en implementatie van deze veranderingen op uw GRZ-afdeling.

De volgende thema’s komen tijdens de training aan bod:

Invulling:
In de vier trainingsdagen, verspreid over ongeveer 3 maanden, met een vijfde dag als terugkomdag, staat de praktische vertaling van de aangereikte theorieën en modellen centraal. De training heeft daarmee twee blokken, een trainingsblok van 3 maanden en een implementatieblok van ongeveer 4 maanden. Door de opbouw van de training is het mogelijk om de opgedane kennis direct in de GRZ-praktijk te brengen en de ervaringen in de trainingssessies als casuïstiek te gebruiken.

Docenten:

Data:
De volgende cursus start in het najaar 2020 op Landgoed de Horst in Driebergen. De cursusdagen zijn (van 9.00-17.00 uur) op:

Accreditatie:
De vijfdaagse training ‘Inhoudelijk Leiderschap in de GRZ’ is met 35 punten door VERENSO geaccrediteerd.

Kosten:
De prijs van deze vijfdaagse training bedraagt 1875 euro.

Eerdere deelnemers:
In het voorjaar van 2016 heeft de eerste cyclus van deze scholing plaatsgevonden met specialisten ouderengeneeskunde van NoviCare, Attent, Azora, Treant, Laurens, Trivium Meulenbelt en Cicero Zorggroep. In 2017 sloten 11 artsen de cursus af, zij zijn werkzaam in Amaris, Pleyade, Maas en Waal, Brabantzorg, Lyvore, Land van Horne, Parkhuis, Magentazorg, Pronsweide, Axioncontinu en Omring. In het najaar 2017 startten opnieuw 12 artsen uit TanteLouise, Sint Jacob, Warande, Meriant, Inovum, Kwadrant, Interzorg, WVO Zorg, SZR, SVRZ en Swinhove. En in 2018 uit Zorggroep Groningen, WZH, Van Neynsel, Zorggroep Apeldoorn, Rivas, Solis en Evean.
Enkele reacties van deelnemers:

Inschrijven:
Heeft u interesse in de training ‘Inhoudelijk Leiderschap in de GRZ: leiderschapslessen voor Specialisten Ouderengeneeskunde’? U kunt zich hier inschrijven. Wij heten u graag welkom op de eerste cursusdag in oktober 2020.

Gratis de folder van deze training downloaden? Klik dan hier

Op de foto’s: de eerste vier groepen cursisten ‘Inhoudelijk Leiderschap in de GRZ’ die de afgelopen jaren met deze cursus zijn gestart.

Specialisten ouderengeneeskunde gestart met deze cursus in voorjaar 2016
Specialisten ouderengeneeskunde gestart met deze cursus in najaar 2016
Specialisten ouderengeneeskunde gestart met deze cursus in najaar 2017
Specialisten ouderengeneeskunde gestart met deze cursus in najaar 2018