Uitdagingen in de bedrijfsvoering Geriatrische Revalidatie

managementdag GR

Tijdens de inventarisatie op de Managementdag van Studio GRZ op 9 juni jl. bleek een groot aantal GR-organisaties negatieve bedrijfsresultaten te laten zien. Ook tijdens onze Organisatieanalyses zien we vaak dat de bedrijfsvoering nog niet optimaal ingeregeld is. De bedrijfsvoering van een geriatrische revalidatieafdeling kent zijn geheel eigen dynamiek en heeft een aantal zeer specifieke aandachtspunten voor het management van de geriatrische revalidatie. Slim plannen, centraal roosteren, goed registreren, de noodzaak voor flexibele inzet van zowel verpleging als behandelaars zijn slechts een paar aspecten uit de bedrijfsvoering waar men rekening mee moet houden. 

Studio GRZ heeft na de Managementdag het voortouw genomen om met aantal managers bijeen te komen om de diverse aspecten van de bedrijfsvoering te beoordelen en tot een model te komen waarmee GR-managers ook (financieel) kunnen sturen. Ondertussen zoekt Studio GRZ ook afstemming met andere stakeholders zoals ActiZ, Gerimedica en NZa. In onze nieuwsberichten houden we u daarover uiteraard op de hoogte.

Dit model helpt ons om de diverse aspecten van de bedrijfsvoering beter te doorgronden waardoor we GR-instellingen op het gebied van bedrijfsvoering beter kunnen adviseren en ondersteunen. Tijdens onze Organisatieanalyses die we bij GR-instellingen uitvoeren maken we (in samenwerking met Ysis Inzicht van Gerimedica ) steeds meer gebruik van de beschikbare benchmarkgegevens  om op deze wijze te schetsen hoe zij zich t.o.v. andere GR-organisaties verhouden, wat hun sterke punten zijn en op welke vlakken verbeteringen te realiseren zijn.  Ook zal dit model en de samenhang van de vele factoren die de bedrijfsresultaten beïnvloeden de inhoudelijke onderlegger zijn voor de trainingen BEDRIJFSVOERING IN DE GERIATRISCHE REVALIDATIE die Studio GRZ in 2024 gaat aanbieden.