Leiderschap cruciaal in de ouderengeneeskunde

In het Tijdschrift voor Ouderen geneeskunde (editie 5-2022) werd afgelopen maand uitgebreid stilgestaan bij het 50-jarig jubileum van Verenso. In een artikel gebaseerd op zijn congresbijdrage kijkt prof. dr. Jos Schols uitgebreid terug in de tijd. Hij benoemt daarin de leiderschapskwaliteiten van de pioniers in de ouderengeneeskunde. Geneesheer-directeuren die zich actief bemoeiden met zowel de inhoud als de organisatie, die ook overal aan tafel zaten. “Daar kunnen we nu nog jaloers op zijn” aldus Jos Schols. Verder schetst hij een aantal uitdagingen voor de komende periode. Een toekomst waarin ‘medisch leiderschap’ gewenst is. Dit sluit goed aan bij het recent opgestelde visiedocument ‘Specialist ouderengeneeskunde 2030” waarin Verenso de gewenste positionering van de specialist ouderengeneeskunde beschrijft en daarin zes concrete handelingsperspectieven aangeeft: 

  1. het belang van het promoten van het specialisme binnen de opleiding; 
  2. het actief inzetten op lobby en promotie; 
  3. noodzaak van samenwerking en taakherschikking; 
  4. actief leiderschap stimuleren; 
  5. actief ontwikkelen van kwaliteit en normenkaders
  6. het stimuleren van de inzet van technologie.

Het nemen van medisch leiderschap door de specialist ouderengeneeskunde wordt dus nadrukkelijk gestimuleerd. Wat is daarvoor nodig? Om professor Schols vanuit het TvO-artikel te citeren, zijn dat “specialisten ouderengeneeskunde die ondernemend, creatief en innovatief zijn, die hard werken niet schuwen, taken kunnen delen met anderen, echt interdisciplinair kunnen samenwerken én die vanuit eigen kracht en assertiviteit zeggenschap afdwingen?”

Studio GRZ onderschrijft dit uitgangspunt en heeft dit ook vertaald in een specifieke leiderschapstraining. Deze training getiteld ‘Inhoudelijk Leiderschap voor specialisten ouderengeneeskunde in de GR’ gaat op 10 februari 2023 voor het zevende achtereenvolgende jaar van start. Er zijn voor enkele specialisten ouderengeneeskunde nog plaatsen beschikbaar. Meer informatie vind je hier