Leidingnemen in Samenwerking door VS en PA

Op woensdag 9 november 2022 is voor het vijfde achtereenvolgende jaar de 4-daagse geaccrediteerde training ‘Leidingnemen in Samenwerking’ door verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) in de geriatrische revalidatie’ van start gegaan. Evenals vorig jaar is een physician assistant aangesloten samen met 8 verpleegkundig specialisten. Op deze eerste trainingsdag zijn de thema’s ‘profilering’ en ‘leiderschap’ verkend, hebben de deelnemers met veel enthousiasme diverse actuele vraagstukken besproken en lag de focus op het kernthema van deze dag ‘de positionering van de verpleegkundig specialist en physician assistant in de eigen organisatie’.

De gastbijdrage van Marjolijn Broers-Onkenhout (voorzitter Netwerk VS-VPH) over taakherschikking en samenwerking resulteerde in leuke en inspirerende discussies. Juist de vertaalslag hoe de opgedane kennis van deze dag toegepast kan worden in hun rol als regievoerend professional, kreeg gedurende de dag steeds beter handen-en-voeten. De volgende bijeenkomsten richten zich meer op het leidingnemen in de teamsamenwerking en het inhoudelijk koers bepalen in de eigen organisatie en/of keten/regio.  

Heb je als VS of PA ook interesse om dit trainingstraject te volgen. Een nieuwe cyclus van de training start weer in het najaar 2023. Je kunt je al opgeven voor de wachtlijst via een mail naar info@StudioGRZ.nl