Specialist ouderengeneeskunde 2030

Verenso publiceerde de notitie ‘Specialist ouderengeneeskunde 2030, handelingsperspectieven en positionering’ waarin een blik naar de toekomst wordt geworpen. Hoe kan de specialist ouderengeneeskunde zich zo goed mogelijk voorbereiden op 2030? Welke handelingen worden nu van hen verwacht? En wat betekent dat voor de positionering van de specialist ouderengeneeskunde. 

In de notitie staan de thema’s handelingsperspectieven specialist ouderengeneeskunde en de bekostigingsstandpunten beschreven. 

U kunt de notitie ‘Specialist ouderengeneeskunde 2030, handelingsperspectieven en positioneringhier lezen en/of downloaden.