Blog ‘ZO!, zelfstandig oefenen met behulp van de Qwiek.up’

We willen innoveren, we moeten innoveren. Om de geriatrische revalidatie te kunnen blijven bieden aan de groeiende groep ouderen, ook in de toekomst van vergrijzing en ontgroening.
Maar hoe innoveren we met ingewikkelde technologie als sommigen van onze ouderen nog niet eens een mobiele telefoon kunnen bedienen?

Eenvoudig in gebruik
Bij De Zorggroep hebben we hiervoor een manier gevonden. We bieden cliënten de mogelijkheid om, buiten de vastgestelde therapiemomenten met behandelaars en oefenmomenten met zorgmedewerkers, zelfstandig te oefenen met een op maat gemaakt oefenprogramma.
Hiervoor zetten we de Qwiek.up in. Van oorsprong een hulpmiddel om prikkels te helpen reguleren tijdens de zorgmomenten van met name ouderen met dementie. Het apparaat is heel eenvoudig in gebruik voor zowel medewerkers als cliënten en familie. We noemen het oefenprogramma ‘ZO’! Dat staat voor ‘zelfstandig oefenen’.

Hoe hebben we dit aangepakt
Een enthousiaste fysiotherapeut, ergotherapeut en verpleegkundige hebben samen flowcharts gemaakt met uiteenlopende korte oefenfilmpjes die zich richten op kracht en mobiliteit van de bovenste en onderste extremiteit. Het zijn oefeningen die met name zittend uitgevoerd kunnen worden. Een cliënt kan alleen, dan wel met ondersteuning van een mantelzorger of vrijwilliger gebruikmaken van ZO! Het multidisciplinaire team beoordeelt of een client in aanmerking komt om zelfstandig te oefenen. Dit wordt bepaald op basis van opgestelde in- en exclusiecriteria, bijvoorbeeld therapietrouw zijn, MMSE-score > 20 of een ACLS-score > niveau 4.4. 

Therapeutisch klimaat
De therapeut stelt vervolgens een op maat gemaakt oefenprogramma samen op basis van de beschikbare filmpjes in de flowcharts. Deze worden verzameld op een USB-stick. Het programma wordt met de cliënt doorgenomen en de bediening van de Qwiek.up wordt geoefend. De cliënt kan hiermee op ieder gewenst moment zelfstandig oefenen. Dit bevordert de eigen regie die de client voert binnen zijn/haar revalidatieplan. ZO! draagt op deze manier bij aan het 24/7 therapeutisch klimaat. In deze video zie je hoe de toepassing in de praktijk werkt.

Naast het zelfstandig oefenen wordt de Qwiek.up ook ingezet voor een groepstherapie in de weekenden. Hiervoor zijn oefenprogramma’s gemaakt die zich richten op neurologie- en orthopedie-cliënten. Cliënten komen samen om te oefenen en hebben daarnaast ook een gevoel van samenzijn met mede-revalidanten. Samen werken aan herstel en ontslag naar huis.

Wij zijn erg benieuwd hoe jullie innovatie toepassen binnen de geriatrische revalidatie. En wat jullie ervaringen zijn met technologieën die passend zijn voor deze doelgroep.

25 november 2021
Lieke Verstappen, Projectleider Revalidatie De Zorggroep, Roermond – Tegelen – Venr
ay