Succesvolle werkconferentie over Revalidatie & Gedrag

Vrijdag 3 september 2021 organiseerde Studio GRZ samen met SWB de Werkconferentie ‘Geriatrische revalidatie voor cliënten met gedragsproblemen’ in Congrescentrum 1931 in Den Bosch.
Ruim 100 deelnemers zochten met een tiental inspirerende sprekers oplossingen voor de toekomst van deze doelgroep.

Onderstaande preambule en verklaring stonden tijdens de werkconferentie centraal.

Preambule
De geriatrische revalidatie is niet ingericht en toegerust voor de behandeling van cliënten met matige tot ernstigegedragsproblematiek. Een aanzienlijke groep cliënten krijgt onvoldoende behandeling of valt tussen de wal en het schip. 
Verklaring
Revalidatieprofessionals, bestuurders, zorgverzekeraars en overheid zijn van mening dat een gecoördineerde aanpak van deze problematiek in samenwerking met cliënten en mantelzorgers geboden is om binnen een tijdsbestek van twee jaar na vandaag inrichting, bekostiging, besturing en behandelingscompetenties zodanig bij te stellen, dat ook voor cliënten met matige tot ernstige gedragsmatige problematiek revalidatiebehandeling beschikbaar is.

Na een duiding van de doelgroep (door dr. Arend Arends, prof. dr. Wilco Achterberg en dr. Ton Bakker) werden dilemma’s uit de praktijk gepresenteerd (door Ellen van Marion, Aafke de Groot en Annemiek Jongeneelen), gevolgd door inspirerende voorbeelden uit de praktijk (Quarijn, Vitalis en Rijndam). In de break-out sessies werden vanuit de perspectieven van professionals, management en beleid/bestuur belemmerende en bevorderende factoren met elkaar verzameld die als input dienden voor de paneldiscussie waarbij vertegenwoordigers van ActiZ, Verenso, VWS en wetenschap de te nemen vervolgstappen met elkaar bespraken. 

Via onderstaande foto-impressie krijg je een indruk van deze Werkconferentie.

De hand-outs van de presentaties van de Werkconferentie zijn in onderstaand overzicht bijgevoegd.

We danken alle sprekers en deelnemers aan deze Werkconferentie

Ton Bakker & Hans van Dijk (Stichting Wetenschap Balans)
Arnold Jongenburger & Roland van Pepen (Studio GRZ)


Hand-outs Presentaties Werkconferentie ‘Geriatrische revalidatie voor cliënten met gedragsproblemen’

Resultaten uit Survey & Invitational Meetingsdr. Roland van Peppen
Geriatrische revalidatie als er een randje isdr. Arend Arends
Gedrag in de geriatrische revalidatieprof. dr. Wilco Achterberg
GR voor behandeling van ouderen met psychische problemen/probleemgedragdr. Ton Bakker
Dilemma’s van de transferverpleegkundigeEllen van Marion
Triage voor mensen met gedragsproblemenAafke de Groot
Dilemma’s van de manager Geriatrische RevalidatieAnnemiek Jongeneelen
Inspirerend voorbeeld uit Rijndamdr. Erik Grauwmeijer
Inspirerend voorbeeld uit VitalisDave Erkens
Inspirerend voorbeeld uit QuarijnNiels Jongejan