Hipper

Beschrijving van de eHealth applicatie: 
Hipper bestaat uit een behandelprotocol voor cliënten binnen de geriatrische revalidatie, een activiteitenmonitor (bewegingssensor), scholing en een helpdeskfunctie. In het behandelprotocol wordt gebruik gemaakt van sensortechnologie. Hipper maakt gebruik van een draagbare sensor die de fysieke activiteit meet: de PAM-sensor (‘physical activity monitor’). Deze PAM-sensor registreert de hoeveelheid van bewegen en geeft inzicht in de intensiteit van bewegen gedurende de dag. Door de activiteiten visueel inzichtelijk te maken worden revalidanten geholpen om regie te voeren over hun eigen herstel. Dit houdt in dat de revalidant en zorgprofessional samen bepalen welke behandeling en welke activiteit het best passend is (shared decision making). De PAM-sensor wordt vanaf de opnamefase gedragen door de revalidant, en na ontslag voor enkele maanden ook thuis gebruikt. Hierdoor kan een goede een inschatting gemaakt worden wat de revalidant doet en hoe intensief dit is. De zorgprofessional kan de gegevens van de sensoren van de revalidant bekijken op een beveiligde website en de revalidant kan zelf de gegevens bekijken op een tablet. 

Organisatie en contactpersoon:
Hipper Therapeutics, Margriet Pol;  https://hippertx.nlwww.sohipstudie.nl

Type eHealth-applicatie:
Draagbare sensor die fysieke activiteit meet.

Doelgroep
Hipper wordt ingezet bij de geriatrische revalidatie van ouderen, bijvoorbeeld na een heupoperatie. Dit kan zijn na een val of bij slijtage van gewrichten. De Hipper is ook goed inzetbaar bij revalidanten met COPD, hartklachten, Parkinson, CVA en ouderen die herstellen na COVID-19.

Welk doel heeft de applicatie? 
Het voornaamste doel van Hipper is om ouderen te stimuleren om de regie in eigen hand te nemen. 

Wanneer in het revalidatieproces wordt de applicatie ingezet? 
Gedurende het gehele traject; bij start klinische fase tot en met poliklinische/ambulante fase.

Hoe wil de applicatie het doel bereiken?

  • Educatie:Ja, er wordt educatie gegeven over het belang van bewegen en fysieke activiteiten van het dagelijks leven.
  • Meten: Ja, via sensormetingen wordt inzicht verkregen in de activiteiten die dagelijks uitgevoerd worden.
  • Feedback: Ja, in combinatie met shared decision making en behavioral change techniques (BCT).
  • Trainen: Ja, activiteiten plannen, oppakken en oefenen.


Toepassing in de praktijk

Ervaringen professional: 

  • “De behandelingen zijn gerichter omdat er in combinatie met (meet)gegevens van de applicatie zoveel meer bruikbare informatie over de cliënt inzichtelijk zijn welke de revalidatie ten goede komt & het inzicht (in het revalidatieproces en belang van beweging) bij de revalidant vergroot.”
  • “Door het bespreken van de objectieve data samen met de revalidant, wordt sneller duidelijker welke handelingen de revalidant belangrijk vindt en waar diegene aan wil werken. De behandeling wordt hierdoor individueler/meer op maat en voor de revalidant zelf zijn de resultaten meer inzichtelijk.”


Selecteren van de eHealth-applicatie

Het gaat om een applicatie die valt binnen de definitie van eHealth van Nictiz:JA
De eHealth applicatie is primair gericht op het behandeldomein van de (geriatrische) revalidatie:JA
De doelgroep van de applicatie kan zowel de revalidant als de professional zijn:JA


Foto’s Hipper