Boekbespreking HET TEAM AAN ZET

Deze boekbespreking van HET TEAM AAN ZET staat beschreven in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde (febr.2021) van VERENSO en is geschreven door dr. Romke van Balen:

Dit boek, geschreven door de oprichters van Studio GRZ, geeft aan de lezers wat het belooft: praktische aanbevelingen voor professionals werkzaam in de geriatrische revalidatie. Het boek is prettig leesbaar en handzaam. Ik heb het in één adem uitgelezen. Het is beslist geen naslagwerk, maar meer een werkboek dat men kan gebruiken om processen op de werkvloer te verbeteren. 

Geheel volgens de visie van Studio GRZ is het niet gericht op de individuele beroepsbeoefenaar maar op het gehele team met hoofdstukken zoals cliëntgericht revalideren, interdisciplinair samenwerken, revalidatieproces, doelgericht samenwerken en activerend revalidatieklimaat. De hoofdstukken zijn verluchtigd met inspirerende voorbeelden en tips van deskundigen. Je merkt dat de schrijvers veel ervaring hebben met het overbrengen van kennis, het boek zit didactisch goed in elkaar. Gelukkig wordt er ook verwezen naar wetenschappelijke kennis, indien aanwezig.

Een punt van kritiek zou kunnen zijn dat een groot gedeelte van de inhoud betrekking heeft op algemene revalidatieprincipes en dat de aanbevelingen dus evengoed gebruikt kunnen worden in de medisch-specialistische revalidatie. Typische geriatrische problematiek zoals advance care planning, omgaan met levensvragen, spiritualiteit en intercurrente aandoeningen ontbreken. Van de andere kant is dat ook wel een sterk punt. Geriatrische revalidatie lijkt immers in proces op medisch-specialistische revalidatie, er zijn alleen nuanceverschillen. Men kan van elkaar leren en samenwerking moet worden gestimuleerd. Het succes van de Studio GRZ-trainingen heeft laten zien dat er in de geriatrische revalidatie behoefte is aan een dergelijk werkboek. Ik kan het dan ook van harte aanbevelen aan elk GR-team.

Auteur
Romke van Balen, senior onderzoeker, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum

Bron: Van Balen R. Boekbespreking HET TEAM AAN ZET. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. 2021. No. 1. Februari: https://www.verenso.nl/magazine-februari-2021/no-1-februari-2021/actueel/boekbespreking-het-team-aan-zet

HET TEAM AAN ZET is geschreven door Roland van Peppen en Arnold Jongenburger en is hier eenvoudig te bestellen.