Kwaliteitsstandaard geriatrische revalidatie in de maak

De zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken tussen thuis en het ziekenhuis in, de kortdurende herstelgerichte zorg, is gebaat bij een landelijke kwaliteitsstandaard. Dat blijkt uit een programmeringsstudie van het Consortium Geriatrische Revalidatie, een samenwerkingsverband van ActiZ, Verenso, kaderartsen geriatrische revalidatie, Amsterdam UMC, LUMC, Universiteit Maastricht en Universiteit Tilburg. 

Op basis van de resultaten van deze studie is het advies om op korte termijn een aantal ‘voorlopige standaardbeschrijvingen van goede zorg’ te ontwikkelen o.b.v. bestaande best-practices. Dit betreft drie basis (generieke revalidatie en herstel, cognitie, observatie en diagnostiek) en drie doelgroep specifieke (CVA, Trauma, Amputatie) beschrijvingen van goede zorg. Voor de wat langere termijn komen vier thema’s naar voren waarop doorontwikkeling gewenst is, namelijk: definitieve standaard beschrijvingen van goede zorg (basis en doelgroep-specifiek); revalidatieklimaat en interdisciplinair revalidatieteam; triage en regionale samenwerkingsafspraken en meetinstrumenten en kwaliteitsindicatoren. 

Meer informatie over deze kwaliteitsstandaarden vindt u op de websites van