Behandeladvies Post-COVID-19 – Module Ambulante geriatrische revalidatie

Verenso publiceerde op 01-12-2020 twee modules van het Behandeladvies Post-COVID-19, namelijk Ambulante geriatrische revalidatie en Klinische geriatrische revalidatie.

Als onderdeel van het behandeladvies Post-COVID-19 (Geriatrische) revalidatie is de module Ambulante geriatrische revalidatie (GR) gepubliceerd. De doelgroep in de ambulante geriatrische revalidatie bestaat uit revalidanten die aansluitend aan de opname voor GR of los daarvan behoefte hebben aan gecoördineerde multidisciplinaire behandeling vanuit de thuissituatie om een voor hen optimaal (functie)niveau van functioneren en participatie te bereiken. Een ambulant pad binnen de GR biedt meerwaarde gezien de interdisciplinaire benadering en medische regievoering door de specialist ouderengeneeskunde. Door de COVID-19 pandemie is een nieuwe groep revalidanten ontstaan. Deze module beschrijft de ambulante behandeling voor COVID-19 revalidanten in de GR. Het gaat in op de triage, het behandelprogramma, bijbehorende meetinstrumenten, voorzieningen voor ambulante GR voor COVID-19 patiënten en de belemmeringen in de financiering.

Door het publiceren van de module Ambulante geriatrische revalidatie (GR) is er een opsplitsing gekomen in een module Ambulante geriatrische revalidatie (GR) en een module Klinische revalidatie. De vorige versie van het behandeladvies Post-COVID-19 (Geriatrische) revalidatie is nu de module Klinische revalidatie geworden.