Geriatrische Revalidatie & Gedragsproblemen

Vandaag spraken we met een aantal GRZ-instellingen over het vraagstuk ‘Geriatrische Revalidatie & Gedragsproblemen’. Deze Invitational Meeting werd georganiseerd door Studio GRZ & Stichting Wetenschap Balans en had eigenlijk fysiek in Delft plaats gevonden. Echter gisteravond na de persconferentie van de minister-president, waarbij stringentere maatregelen werden aangekondigd om het coronavirus te beteugelen, hebben we besloten deze meeting niet fysiek maar online te gaan houden. Alle deelnemers konden nog tijdig geïnformeerd worden. Het was een uiterst zinvolle bijeenkomst waarbij duidelijk werd dat de doelgroep ‘cliënten met gedragsproblemen’ in de diverse instellingen op verschillende manieren worden benaderd. Samen met vertegenwoordigers van Cicero Zorggroep, Marente Revalidatie, Pieter van Foreest, Quarijn, Topaz, Vitalis Zorggroep en Zorgboog werden ervaringen uitgewisseld over de doelgroep (kenmerken, open of gesloten afdeling), het team (competenties en kennis teamleden) en de organisatie (financiële mogelijkheden, ligduur & doorstroom). Met deze ervaringen gaan Stichting Wetenschap Balans & Studio GRZ de Werkconferentie ‘Geriatrische Revalidatie voor cliënten met Gedragsproblemen’ verder vormgeven. Alle instellingen (ook de instellingen die vanmiddag niet aan konden sluiten maar wel meegedacht hebben in de voorbereidingen) enorm bedankt. We hopen een mooie werkconferentie neer te gaan zetten op 3 december 2020. Meer informatie over deze conferentie vind je hier