Inventarisatie ervaringen cliënten met GRZ, ELV en GZSP

Studio GRZ en de Onderzoeksgroep Acute Ouderenzorg Amsterdam UMC (prof. dr. Bianca Buurman, Judith van den Besselaar & Linda Hartel) hebben onlangs door ZonMw gezamenlijk een subsidie toegewezen gekregen om de ervaringen onder zorgvragers, mantelzorgers en zorgverleners binnen de GRZ, ELV en GZSP te inventariseren.

Het doel van het project is om ZonMw – in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport – en het veld richting te geven voor de vervolgstappen binnen het programma Beter Thuis, beredeneerd vanuit het perspectief van de zorgvrager en onderbouwd met de ervaringen van mantelzorgers en zorgverleners.

Studio GRZ en de Onderzoeksgroep Acute Ouderenzorg hebben de handen ineengeslagen om dit subsidieproject uit te voeren. Het project is in een aantal fasen opgedeeld met een literatuurverkenning, interviews met zorgvragers, mantelzorgers en zorgverleners en een overzicht van experimenten binnen de drie zorgvormen. Het eindresultaat is een advies dat moet leiden tot verdere programmering Beter Thuis. Het streven is dit project eind 2020/begin 2021 af te ronden.