Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Woensdag 3 juni 2020
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) het KNGF-Standpunt ‘Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19’ uitgebreid (versie 2.0) met aanbevelingen voor fysiotherapie bij patiënten na ontslag uit het ziekenhuis of patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt in de thuissituatie.

De aanbevelingen voor fysiotherapie bij patiënten met COVID-19 zijn uitgebreid. In versie 2.0 zijn meetinstrumenten (klinimetrie) en behandeling gespecificeerd. Gele en rode vlaggen, voorbeelden van therapievormen, inclusief FITT-factoren, en signalen van overbelasting zijn toegevoegd.
Het Standpunt geeft aanbevelingen betreffende fysiotherapeutisch handelen
bij twee groepen patiënten: patiënten met COVID-19 die ontslagen zijn uit het ziekenhuis en zich in de thuissituatie bevinden, en patiënten die thuis COVID-19 hebben doorgemaakt. Het heeft als doel de fysiotherapeut praktische handvatten te geven voor het fysiotherapeutisch handelen bij deze doelgroep.

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)