Federatie Medisch Specialisten

Donderdag 28 mei 2020
De Federatie Medisch Specialisten publiceerde de ‘Leidraad Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19’ van de richtlijncommissie over IC-nazorg & Revalidatie.

In deze Leidraad Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19 zijn adviezen opgenomen voor de nazorg voor COVID-19 opgenomen (verdachte) patiënten die behandeld zijn in eerste lijn en patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Tijdens een ziekteperiode ten gevolge van COVID-19 kunnen er milde, maar ook zeer ernstige klachten ontstaan. Het natuurlijk herstel zal waarschijnlijk enige tijd in beslag nemen, waarbij het beloop nog niet voorspelbaar is. Het advies aan zorgprofessionals in de eerste lijn is om patiënten met (een verdenking op) COVID-19 zo nodig tijdig voor te lichten over het mogelijk aanhouden van klachten na initieel herstel en daarnaast te overwegen om laagdrempelig contact met hen te houden in de herstelperiode. In de leidraad staat beschreven waar de professionals tijdens de contactmomenten alert op moeten zijn.

De FMS werkgroep heeft met collega Huib van Dis oog gehad heeft voor de psychische effecten. Dit kwam ook tot uiting in de aandacht die er was voor de inzet van medische psychologie in een recente FMS-webinar. Daarnaast heeft de LVMP de leidraad geautoriseerd, net als sectie PAZ van het NIP.