Ovalen Tafel Managers GRZ

Woensdag 27 mei
Vandaag hield Studio GRZ op verzoek van enkele directeuren & managers GRZ wederom een Ovalen-Tafelbijeenkomst met als thema: ‘Geriatrische revalidatie & COVID-19’. Uit de bijeenkomst van 22 april bleek dat m.b.t. COVID-19-beleid een regionale aanpak gewenst was, maar dat er vooral ook grote regionale verschillen waren. Ook was er geen duidelijkheid over het opnamebeleid. Wel constateerde elke GRZ-instelling een afname van de reguliere instroom van revalidanten en verwachtte men juist een toestroom van COVID-19-revalidanten. Hoe was dat nu? U kunt het hier lezen.