Fysiotherapeuten Geriatrische Revalidatie met elkaar in gesprek

Afgelopen week initieerde Studio GRZ haar eerste Ovalen-Tafel-bijeenkomst met fysiotherapeuten werkzaam in de geriatrische revalidatie. Gespreksthema:
-Hoe gaan we als fysiotherapeuten werkzaam op revalidatie-afdelingen om met de COVID-19-maatregelen?
-Wat zijn vragen die je omtrent het thema Revalidatie & COVID-19 hebt wil je met jouw vakgenoten bespreken en
– Welke tips heb je hierover voor jouw collega’s fysiotherapie?

Gedurende een uur hebben we met wisselende samenstellingen (in en uitvliegende fysiotherapeuten) tijdens een digitale bijeenkomst ideeën uitgewisseld met fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij de GRZ-instellingen: Omring, Vivium Naarderheem, Amstelring, ZuidOostZorg, De Zorgcirkel, Zonnehuisgroep Amstelland & Noorderbreedte. Een aantal genodigde fysiotherapeuten moest vanwege ander werkzaamheden deze keer verstek laten gaan.

Leuke vragen passeerden waar de discussies zich op richtten: 

  • Hoe gaan jullie om met de ‘anderhalvemeter-maatregelen’ tijdens het behandelen van revalidanten? 
  • Wat kunnen we leren van de ervaringen met beeldbellen en technologie? 
  • Wanneer beschouwt jullie instelling iemand als ‘niet meer COVID-19 besmettelijk’? 
  • Hebben jullie als fysiotherapeuten ook een ‘één locatie beleid’? Of mogen jullie in verschillende gebouwen/afdelingen werken?

Enkele voor de hand liggende maar uiterst praktische tips werden aan elkaar gegeven.

  • Start elke ochtend met een ‘dagstart’ met het hele interdisciplinaire team; het bevordert de samenwerking.
  • Laat revalidatieprofessionals de trap nemen zodat behandelaren met hun revalidanten de lift kunnen gebruiken zodat wachttijden gereduceerd worden.

De conclusie aan het eind van de meeting was dat het waardevol was om als vakgenoten over eenzelfde thema te kunnen sparren. De zoektocht naar de ‘juiste revalidatie-interventies’ bij de doelgroep Post-COVID-19 revalidanten is gaande. Studio GRZ zal deze overlegmomenten herhalen. Het geeft een betere kennisverspreiding binnen de geriatrische revalidatie. Uiteraard kunnen in de vervolgbijeenkomsten andere thema’s besproken worden. Wordt vervolgd.