Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Dinsdag 14 april 2020
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) publiceerde het KNGF-Standpunt ‘Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19’ met aanbevelingen voor fysiotherapie bij patiënten na ontslag uit het ziekenhuis of patiënten die hersteld zijn in de thuissituatie.

Het KNGF-Standpunt ‘Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19’ (versie 0.1/ 11 april 2020) beschrijft de voorlopige aanbevelingen voor fysiotherapie bij patiënten die beperkingen ondervinden in hun fysiek functioneren na ontslag uit het ziekenhuis (met of zonder opname op een intensive care (IC) afdeling) of van patiënten die thuis COVID-19 hebben doorgemaakt. 
Op dit moment zijn er nog veel vragen onbeantwoord met betrekking tot COVID-19, de impact op het fysiek functioneren, de optimale (fysiotherapeutische) zorg en de mate van fysieke trainbaarheid. Deze voorlopige aanbevelingen worden aangepast als er meer relevante informatie beschikbaar komt uit het werkveld en/of wetenschappelijke publicaties. 

De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het herstel van patiënten met COVID-19 die beperkingen ondervinden in hun fysiek functioneren, dat wil zeggen een verlaagde fysieke capaciteit en/of verlaagde fysieke activiteit. 
Fysiotherapeuten kunnen patiënten in hun herstel begeleiden in de thuissituatie, zorghotels, verpleeghuizen of revalidatie-instellingen. In deze eerste versie van deze aanbevelingen is nog geen specifiek onderscheid gemaakt tussen deze verschillende groepen en settingen. 

In de aanbevelingen wordt onderscheid gemaakt tussen de periode van de eerste 6 tot 8 weken na ziekenhuisontslag of het eerste symptoomvrije moment wanneer de patiënt thuis hersteld is, en de periode na deze 6 tot 8 weken. 
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)