Vitalis WoonZorg Groep

Woensdag 25 maart 2020
Vandaag een impressie van Jo Frissen, directeur Behandelgroep en GRZ van Vitalis WoonZorg Groep uit Eindhoven.

Vanuit het centrum van hoge concentratie (Brabant) kan ik jullie het volgende berichten. Er gebeurt veel, heel veel, dus een schets van een aantal dingen.

Onze GRZ is allemaal gesitueerd in het verpleeghuis. Het aanbod GRZ is stevig afgenomen omdat alle electieve programma’s zijn geschrapt. 80% van de OK’s zijn dicht en omgezet naar IC-plaatsen. Dit betekende ook in het ziekenhuis een sterk verminderde opnamecapaciteit voor de electieve opnames. Deze ruimte was dus beschikbaar voor de ‘corona’-opnames.

Het ziekenhuis is nu druk met het ontslaan van cliënten om nog meer plaats te maken. Bij langdurige zorg worden dus de WLZ-geïndiceerde cliënten aangeboden, waarbij vooral voor de ZZP-5 met artikel 21 vrijwel geen plek beschikbaar is. De laatsten wachten het langst vanwege de zeer beperkte plaatsen, maar dat was eigenlijk ook al het beeld voor deze coronacrisis. Het GRZ-aanbod kunnen we goed plaatsen omdat we het principe hanteren van GRZ-out is GRZ-in. Wij hanteren (nog) als opnamebeleid: geen verdachte en/of positieve cliënten, zowel voor de GRZ als langdurige zorg. Criteria zijn dan drie dagen voor ontslag geen verdachte klachten en/of koorts. 

Wij proberen hiermee de locaties zo ‘schoon’ mogelijk te houden, wat tot nu toe goed lukt. De GRZ-cliënt kan dus in een ‘schone’ setting revalideren. We ervaren wel moeilijkheden met het ontslaan vanuit de GRZ i.v.m. beperkte thuiszorgcapaciteit. 

Collegae van Archipel Zorggroep Eindhoven hanteren sinds medio vorige week een ander beleid binnen de GRZ. Zij nemen vanuit ziekenhuis slechts op 1 unit (cohort GRZ) op en beschouwen de cliënten als ‘verdacht’. We stemmen de ervaringen met elkaar af en kijken dan hoe een en ander werkt (wat is in dezen best-practice?).Wat valt nog meer op?

Gezien het gevoerde beleid/regelgeving, werken we zoveel mogelijk vanuit thuis, dus degenen die niet op locatie hoeven te zijn blijven daar weg. Er ontstaan bij behandelaars wel vraagstukken als ‘wat en wanneer wel behandelen (therapieën) en wat doen we niet of wat kan wachten?’ Daarover hebben wij, vakgroepen en management, met elkaar afspraken gemaakt. 

Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen? Hoe werken jullie? Wat is jullie beleid? Wat kunnen we van elkaar leren?
 Jo Frissen