Aafje

Vrijdag 27 maart 2020
Vandaag een impressie van Marco van Duuren, programmamanager Behandeling Aafje thuiszorg huizen zorghotels in Rotterdam.

Het Zorghotel Aafje bij het Maasstad-Ziekenhuis in Rotterdam is geheel leeg hebben geruimd om daar vanaf maandag Corona-patiënten op te nemen. Het zal dan gaan om instroom uit ziekenhuizen maar ook om mensen met bv dementie en loopdrang waarbij aangetoonde Corona is.
Ik ben bij Aafje tevens voorzitter van de infectiepreventiecommissie en met name de persoonlijke beschermingsmiddelen baren ook ons grote zorgen. Die zorgen delen wij ook met medewerkers en vandaar dat er echt begrip is, dat wij niet preventief hulpmiddelen gaan inzetten. Goede handhygiëne en 1,5 meter afstand bieden meer bescherming dan wat dan ook. Mijn boodschap is steeds dat we nog weinig weten van het virus maar we weten wel hoe het zich verplaatst en dat is via aerosolen die max 1,5 meter overbruggen na hoesten van iemand die geïnfecteerd is.
Preventief inzetten bestaat niet en leidt juist tot een hogere kans op infectie (bv door handschoenen te dragen worden de handen minder gewassen). Wel leidt dat ertoe dat als we het straks echt nodig hebben er geen hulpmiddelen meer zijn.
Verder heb ik de psychologen, geestelijke verzorging en maatschappelijk werk klaar staan om de zorg te ondersteunen en heb ik dit ook voor de artsen geregeld. Tevens heb ik al 3 weken geleden de artsen voorbereid op de ethische keuzes die gemaakt moeten gaan worden als het gaat om sedatie of fixatie bij iemand met een Corona-infectie.

Marco van Duuren