Masterclasses voor Managers in de geriatrische revalidatie


Vooruitkijken, vernieuwen en (jaar)plannen maken voor managers in de geriatrische revalidatie.

Studio GRZ organiseert speciaal voor managers in de geriatrische revalidatie (GRZ) een reeks masterclasses om samen met andere managers te beoordelen welke speerpunten u in het komend GRZ-jaarplan wilt definiëren. Tijdens de masterclasses staan we stil bij ieders lokale context en worden de sterke en zwakke punten van diverse organisatiemodellen vergeleken. Ook worden landelijke trends en kansen en bedreigingen uit de omgeving verkend. Voor het maken van uw GRZ-jaarplan is het uiteraard vanzelfsprekend dat u deze kansen en bedreigingen koppelt aan uw eigen lokale context en vertaalt naar acties voor de komende periode. Uiteindelijk leidt dat tot uw eigen verhaal (jaarplan) wat u presenteert aan uw collega-managers. We zijn ervan overtuigd dat u zich daarbij kunt laten inspireren door voorbeelden uit andere GRZ-instellingen. Daarom krijgen alle deelnemers aan deze reeks Masterclasses gratis toegang tot de managementdag van Studio GRZ waar inspirerende voorbeelden van andere GRZ-instellingen worden gepresenteerd.

Bent u als Manager GRZ op zoek naar nieuwe inzichten voor uw (jaar)plan en wilt u leren van inspirerende voorbeelden, docenten en collega-managers. Wilt u vooruitkijken en vernieuwen in de geriatrische revalidatie. Schrijf u dan in voor deze reeks Masterclasses. De eerste bijeenkomst is op 15 mei 2019 op een locatie in het midden van het land.

Meer informatie over de Masterclasses Managers GRZ vindt u hier