Succesvolle Bestuurdersdag GRZ in Ceciliakapel

De Bestuurdersdag GRZ met als thema ‘Toekomststrategie Geriatrische Revalidatie’ vond vrijdag 30 november 2018 plaats in de Ceciliakapel van het Klooster Cenakel in Soesterberg.

  

Deze dag was bedoeld voor zowel bestuurders als managers die in hun instelling de toekomstige koers van geriatrische revalidatie (GRZ) wilden afstemmen op landelijke ontwikkelingen.
In goed overleg met de brancheorganisatie ActiZ en andere betrokken stakeholders was volgens de aanwezigen door Studio GRZ een interessant en leerzaam programma samengesteld.

De toekomst van de geriatrische revalidatie is vanuit verschillende perspectieven verkend. Enkele standpunten of vragen die passeerden:

  • Passen GRZ en WLZ (langdurige zorg) bij elkaar in één organisatie? (Studio GRZ)
  • Wat zijn de voordelen van schaalvergroting in de GRZ? (Zorgaanbieders)
  • Hoe zorgen we met elkaar dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen? (Zorgverzekeraars)
  • Wat zijn de voordelen van samenwerking tussen GRZ en medisch-specialistische revalidatie MSR? (Zorgaanbieders)
  • Het belang van het ontwikkelen en aanjagen van kwaliteitsaspecten van GRZ (en ELV) (Beroepsorganisaties)
  • Zorgen dat actieve betrokkenheid van professionals wordt gestimuleerd(Zorgverzekeraars)
  • Laat het aanbieden van acute ouderenzorg een bewuste strategische keuze zijn van een organisatie! (Zorgaanbieders)
  • Volume is belangrijk voor kwaliteit en risicospreiding (Zorgaanbieders)
  • Hoe veranderen regelgeving en bekostiging in de nabije toekomst van o.a. GRZ en ELV? (Bestuursorgaan)
  • Stem klinische- en ambulante GRZ en behandeling thuis (eerstelijns) beter op elkaar af (Zorgaanbieders)

De aanwezigheid op de Bestuurdersdag GRZ van veel betrokken stakeholders (zorgaanbieders, zorgverzekeraars, bestuursorganen, beroeps- en brancheorganisaties) maakte duidelijk dat er concrete afstemming met elkaar nodig is. Iedereen heeft elkaar nodig om samen de toekomst vorm te geven.

De uitdaging voor een ieder is om op de korte termijn data te prikken (en elkaar uit te nodigen) om vervolgens concrete stappen te gaan zetten. Welke initiatief wordt de komende maand door welke partij/instantie genomen?

 

Studio GRZ kijkt met een goed gevoel terug op de dag. Ook de aanwezige bestuurders en managers GRZ die veelal als duo op het programma waren afgekomen lieten ons weten dat deze dag voor herhaling vatbaar was. De ambiance van de Celiakapel en de break-out momenten in de Wintertuin droegen zeker bij aan het succes van de dag.

Een impressie van de dag: