Blog ‘Constructieve samenwerking Wmo en ergotherapie biedt meerwaarde’

Het doel van geriatrische revalidatie (GRZ) is voor iedereen duidelijk. Na een revalidatietraject gaat een cliënt terug naar zijn of haar eigen woonomgeving. En dit het liefst zo snel mogelijk zodat hij/zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen en deel kan nemen aan de maatschappij.

Iemand die een revalidatietraject heeft doorlopen, functioneert vaak bij ontslag minder dan voor zijn of haar opname. De cliënt heeft thuis hulp, ondersteuning en/of voorzieningen nodig. Hier komt de gemeente om de hoek kijken: zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het ontslag van de GRZ en ondersteuning van de Wmo sluiten niet altijd naadloos op elkaar aan: de cliënt gaat met tijdelijke voorzieningen en hulp van mantelzorgers naar huis. Hij/zij is onzeker over de afloop van de aanvraag Wmo en voor de behandelend therapeut is het vervolg meestal niet zichtbaar. Deze situatie is voor iedereen onbevredigend.

Herkenbare situatie? Wat doe jij of ga je doen om deze situatie in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen?

Ergotherapeuten en zorgbemiddelaars, beide van Weidesteyn (expertisecentrum van Treant Zorggroep, Hoogeveen) zijn in gesprek gegaan met de Wmo van gemeente Hoogeveen / de Wolden, om samen te zoeken naar mogelijkheden om het Wmo-traject eerder te starten en sneller te laten verlopen.

Ons resultaat is dat er (sinds juni 2018) wekelijks een Wmo-spreekuur gehouden wordt in Weidesteyn. Tijdens dit spreekuur vinden hier de keukentafelgesprekken plaats. Door dit gesprek tijdens het revalidatietraject te voeren is het voor de cliënt helder wat er na ontslag gaat gebeuren. Eventuele hulp en eenvoudige voorzieningen worden zoveel mogelijk aansluitend aan het ontslag ingezet. Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke hulp of dagbesteding. Als het gaat om complexe voorzieningen dan is dit uiteraard niet altijd mogelijk.

De afdeling ergotherapie beheert het spreekuur en zorgt voor de informatieoverdracht naar de Wmo (na toestemming van de cliënt). Onze ervaringen zijn positief. Het Wmo-traject verloopt sneller en bij ontslag is duidelijk wat het vervolg is. Lisa de Kramer (Wmo-consulent gemeente Hoogeveen / de Wolden) is ook enthousiast: “Vanuit de Wmo proberen wij cliënten te ondersteunen en in hun eigen kracht te zetten. De normale procedure is dat wij op huisbezoek komen bij de cliënt. Tijdens het bezoek brengen wij in kaart welke ondersteuning mensen nodig hebben. Vanuit de Wmo hebben wij hier maximaal zes weken de tijd voor. Voor mensen die na een revalidatietraject naar huis gaan kan de benodigde ondersteuning niet zes weken wachten. Daarom zijn we met elkaar een pilot gestart waarbij het Wmo-team één keer in de week een spreekuur heeft.
Het grootste voordeel van het spreekuur is dat de cliënt met een gerust gevoel naar huis gaat. Hij/zij weet dat bij thuiskomst de zorg geregeld is. Ook kan er vanuit de Wmo meegedacht worden op welke andere voorzieningen mensen aanspraak hebben. Een ander voordeel is de korte lijn met de ergotherapeuten: we kunnen snel elkaars professionalisme benutten. Cliënten worden hierdoor sneller en effectiever geholpen.”  

Ga jij de uitdaging ook aan binnen jouw gemeente?

17 december 2018

Manon Vos en Ingrid Slagter (ergotherapeuten, Treant Care, locatie Weidesteyn Hoogeveen)