Nieuw blog Tanja Nijboer & Martine Kant-Bosma

Studio GRZ besteedt met regelmaat aandacht aan onderwerpen die zowel voor de geriatrische revalidatie (GRZ) als medisch specialistische revalidatie (MSR) van belang zijn. Onlangs dienden Tanja Nijboer en Martine Kant-Bosma een thema aan voor een blog dat goed past binnen dit verbindend thema. Tanja en Martine doen onderzoek naar de diagnostiek van neglect bij mensen die revalideren na een beroerte. Tanja Nijboer, neuropsycholoog en senior onderzoeker bij Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie) en hoofddocent aan Universiteit Utrecht, onderzoekt o.a. hoe diagnostiek en behandeling van cognitieve stoornissen na hersenletsel verbeterd kunnen worden. Neglect als cognitieve stoornis na beroerte neemt bij haar een heel bijzondere plek in.

Ook Martine Kant-Bosma, fysiotherapeut en master neurorehabilitation and innovation bij Florence Zorg en Welzijn (Den Haag) richt haar aandacht op visueel neglect binnen de specifieke GRZ-context. In 2017 is Martine gestart met haar promotie-onderzoek. Door samenwerking van Florence en het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland (UNC-ZH) doet zij dit onderzoek bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Veel concrete verbeteringen voor de neglectdiagnostiek zijn al ontwikkeld binnen de MSR. De roep om het breder inzetten van deze nieuwe tools is groot. Het streven van Tanja en Martine is dan ook dat door verbinding tussen GRZ en MSR de kennis, vaardigheden en inzichten beter met elkaar gedeeld kunnen gaan worden en daarmee de neurorevalidatie op dit gebied naar een hoger niveau getild kan worden.

Het volledige blog ‘Beter diagnosticeren van visueel neglect bij patiënten met hersenletsel in de Geriatrische Revalidatie’ kunt u hier lezen.