Blog “Nieuwe eisen aan GRZ-onderwijs en GRZ-stage bij het opleiden tot specialist ouderengeneeskunde”

Momenteel zijn er ongeveer 120 kaderartsen GRZ, die overigens niet allen verenigd zijn in het register. Dan zijn er nog ongeveer 1500 geregistreerde specialisten ouderengeneeskunde, die geen kaderarts zijn. Is deze vertegenwoordiging voldoende, als je ervan uitgaat dat meer dan de helft van alle nieuwe opnames in een verpleeghuis een GRZ opname betreft? Juist om deze reden is het belangrijk onze +/- 120 AIOS die jaarlijks instromen goed te scholen in de werkzaamheden op een GRZ-afdeling. Dan is een belangrijke vraag aan welke competenties iemand moet voldoen aan het einde van de opleiding. Als ik kijk naar collega kaderartsen hebben deze allemaal gemeenschappelijke eigenschappen, zijn het andere typen specialisten ouderengeneeskunde. Het zijn collega’s die houden van een dynamische werkomgeving, die flexibel zijn in tijd maar ook in inhoud. Het zijn vooral ook collega’s die sterk zijn in inhoudelijk leidinggeven, een prominente regisseur zijn van een multidisciplinair team. Het zijn echter ook collega’s die slecht ‘nee’ kunnen zeggen en vaak te hoog belast zijn. Het is daarom belangrijk welke plaats de GRZ-stage in de opleiding heeft en welke onderwerpen behandeld zouden moeten worden. Het moet een gevarieerd programma zijn met invulling van de aanpalende andere disciplines en vakgebieden, maar ook ruimte voor meer persoonlijke modules, bv gericht op leiderschap.

Tot op heden wordt er vanuit het landelijk opleidingsinstituut geen verplichting aan GRZ-stage of onderwijs gegeven voor aankomende specialisten ouderengeneeskunde. Je kan specialist ouderengeneeskunde worden zonder gedegen ervaring op gebied van GRZ. Dat bevreemdde ons. De GRZ valt onder het onderdeel somatiek van de opleiding. AIOS werken op een somatische afdeling en hebben soms een klein deel patiënten voor revalidatie op de afdeling. Het behoeft geen aanvullende uitleg, dat werken in de GRZ andere competenties vraagt van AIOS. Om die reden hebben we in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) vanaf 2014 een verplichte GRZ-stage van 3 maanden, in een GRZ-gecertificeerd opleidingshuis, en hierop aansluitend een onderwijsmodule GRZ van 3 maanden ontwikkeld. Belangrijke onderwerpen van het onderwijs liggen op de deelgebieden van de GRZ. We hebben een programma ontwikkeld waarbij alle onderdelen in het onderwijs, en gekoppelde verplichte opdrachten, aan bod komen. Ook is er een sterke integratie van wetenschap en praktijk. De uitdaging waar we nog tegenaan lopen zijn de competenties die ontwikkeld moeten worden. Wat verwachten we van onze AIOS na de opleiding? Wat verwachten we of missen we in onze collega SO’s die niet op de GRZ werken?

Inmiddels wordt de GRZ-stage en opleidingsmodule een verplicht onderdeel van het landelijke onderwijsprogramma. Dat vraagt juist een breed draagvlak in de ontwikkeling van deze module. Het zou mooi zijn als hiervoor input kwam van andere experts binnen de GRZ. Bij deze dan ook de uitnodiging mee te denken en input te geven in de ontwikkeling van de GRZ binnen de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Een kans om het vak op een hoger niveau te brengen! Reageer via de LinkedIn-pagina van Studio GRZ (https://www.linkedin.com/company/studio-grz) of stuur een mail naar M.van_Eijk.PHEG@lumc.nl

9 mei 2016

dr. Monica van Eijk, Kaderarts GRZ, senior onderzoeker en docent Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)