‘Inhoudelijk Leiderschap in de GRZ’: succesvolle start

Het eerste cohort van de cursus Inhoudelijk Leiderschap in de GRZ is gestart. Een bewust kleinschalige cursus waarin zeven specialisten ouderengeneeskunde getraind worden om hun rol als inhoudelijk leider in de context van geriatrische revalidatie te leren pakken. Op deze eerste dag van de vijfdaagse cursus is de basis voor ‘leiderschap’ gelegd. Vanwege de kleinschaligheid voelden de specialisten ouderengeneeskunde zich vrij om dilemma’s uit hun dagelijkse werk te delen met medecursisten en de docenten van Studio GRZ. Het intermezzo, het persoonlijk levensverhaal van prof. dr. Wilco Achterberg ,bleek een goed reflecterend moment. Gebaseerd op dit ‘rolmodel’ zijn de cursisten op zoek gegaan naar factoren die hun eigen succes als ‘leidingnemende specialist ouderengeneeskunde’ kunnen bepalen. De komende cursusdagen ligt het vizier op externe ontwikkelingen in de GRZ, visiebepaling binnen eigen organisatie, koersbepaling van het eigen team, strategieontwikkeling met stakeholders. Er blijkt een duidelijke behoefte aan ‘leiderschapslessen voor specialisten ouderengeneeskunde’ waarmee de competenties en rollen verbreed en verdiept kunnen worden. Inhoudelijke expertise en het aansturen van het eigen GRZ-team blijken heden ten dage niet meer genoeg om dé inhoudelijke leidersrol te kunnen etaleren die met eigen visie, eigen koers en gerichte strategie gepaard moet gaan. Aan de hand van de positieve cursistenevaluatie van dag 1 blijkt de cursus goed aan te slaan en aan een behoefte te voldoen. Studio GRZ heeft besloten spoedig een tweede cursus te gaan plannen. Interesse? Stuur alvast een bericht naar info@studiogrz.nl