Studio GRZ en GERION maken samen cursus ‘Revalidatieklimaat’

Studio GRZ en GERION hebben samen een cursus ontwikkeld die GRZ-teams in staat stelt om ZELF als TEAM een REVALIDATIEKLIMAAT binnen de eigen instelling te creëren en te implementeren. Deze cursus -met als titel ‘Doe het Zelf !, Revalidatieklimaat in de geriatrische revalidatie’ is bedoeld voor GRZ-teams van geriatrische-revalidatie-afdelingen die vinden dat het in hun instelling nog beter kan.

Het GRZ-team gaat een revalidatieklimaat ontwikkelen dat wordt afgestemd met het eigen management. He team wordt geleerd te operationaliseren wat dit revalidatieklimaat voor hun afdeling betekent; hoe je dat ‘klimaat’ op de afdeling creëert, en welke bijdrage er van alle betrokken disciplines wordt verwacht?

Het GRZ-team dat aan de cursus deelneemt, bestaat uit een vijftal professionals (één specialist ouderengeneeskunde, één verpleegkundige/verzorgende, twee behandeldisciplines en een vijfde professional naar eigen keuze). Dit team vormt de verbindende schakel met de rest van het revalidatieteam en het management van de eigen instelling. Uw GRZ-team ontwikkelt -in overleg met het management- uw projectplan op-maat en een implementatiestrategie. Hiermee zet u het Revalidatieklimaat in beweging. Meer informatie, klik hier.