Nieuw blog dr. Ellen Vreeburg

Op de Landelijke Studiedag Geriatrische Revalidatiezorg (9 juni 2015) hield dr. Ellen Vreeburg een inspirerende presentatie over ontwikkelingen binnen de GRZ. Ellen Vreeburg is specialist oudergeneeskunde bij de Vivium Naarderheem (Naarden) en stafdocent bij de kaderopleiding geriatrische revalidatie van Gerion/VUmc.

Studio GRZ was op die landelijke studiedag aanwezig en heeft met Ellen gesproken en haar gevraagd over dit thema een blog te schrijven.

Ellen heeft de daad bij het woord gevoegd. Ze schreef een kritisch blog. Denkend vanuit de inhoud als specialist ouderengeneeskunde beschrijft ze de omwenteling van care naar cure.

Haar aanvankelijke angst dat de overheveling van geriatrische revalidatie van de AWBZ naar de ZVW er toe zou leiden dat patiënten tussen wal en schip zouden raken is gelukkig anders uitgepakt. Er zijn kwaliteitsslagen gemaakt. Er zijn innovatieve ideeën verder uitgewerkt. De Proeftuinen hebben daar zeker een bijdrage toe geleverd.

Ellen stelt goede vragen aan u als lezer. Ze vraagt aandacht voor de ‘battle’ tussen de euro’s en de inhoud. Lees haar verhaal. Reageer indien u dat wilt via onze LinkedIn-pagina, waar ruimte is voor discussie. Het volledige blog kunt u hier lezen.