Nieuw blog Harmen Hidding

Tijdens de (her)opening van Woonzorgcentrum Leo Polak in Amsterdam raakte ik in gesprek met Harmen Hidding. Hij en ik hadden affiniteit met het thema Neurorevalidatie. Harmen uit een ander perspectief. Hij heeft in 2007 een beroerte (CVA) gehad en gebruikt nu zijn ervaring om met revalidanten in gesprek te gaan. Hij heeft een officiële aanstelling bij revalidatiecentrum Reade in Amsterdam en gaat daar met revalidanten in gesprek. Hij is ‘ervaringsdeskundige’, maar zo legt hij mij uit, ik gebruik liever de term ‘peer counselor’.

Studio GRZ is een platform voor professionals in de geriatrische revalidatie. Wij bieden professionals uit de GRZ een podium om blogs op onze website te schrijven. Met de uitnodiging aan Harmen om ook voor onze website een blog te schrijven, willen wij het statement maken dat het GRZ-team wellicht peer counselors kan gebruiken om geriatrische revalidatie nog meer te optimaliseren.

Harmen geeft zich aan: “Peer counseling is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Bij peer counseling wordt er gecounseld door situatiegenoten. Hierbij staan begrippen als ‘connectie’ en ‘wederkerigheid’ centraal. De binding komt voort uit de gedeelde ervaring van emotionele, psychologische en psychosociale processen. Dit leidt tot een dieper begrip dan bijvoorbeeld het geval is in een traditionele hulpverlener-cliëntverhouding. Een therapeut kan meedenken. Ik kan meedenken en meevoelen. Op het eerste gezicht lijkt dit een nuanceverschil, maar in de praktijk blijkt dit vaak een groot verschil te zijn.”