Nieuw blog van dr. Hylco Bouwstra

Dr. Hylco Bouwstra schreef op verzoek van Studio GRZ een nieuw blog.
In zijn blog beschrijft Hylco de ervaringen die hij op de GRZ-afdelingen in Winschoten heeft opgedaan met de invoering van het meetinstrument USER (Utrechtse Schaal voor de Evaluatie van klinische Revalidatie). Hij heeft goede tips voor GRZ-teams die het evalueren met meetinstrumenten als beleid in willen voeren op hun GRZ-afdelingen. Ook vraagt hij naar ervaringen die zijn opgedaan met de implementatie van meetinstrumenten in andere instellingen. Laat de discussie starten.

Hylco is werkzaam als specialist ouderengeneeskunde en kaderarts Geriatrische revalidatiezorg bij stichting Oosterlengte in Winschoten. Daarnaast werkt hij parttime bij het VUmc als postdoc/begeleider van een promotieonderzoek naar de effecten van ‘goal setting’ binnen de geriatrische revalidatiezorg waarbij een AIOTO betrokken is. Bovendien houdt Hylco zich bezig met wetenschappelijk onderzoek met behulp van data uit het elektronische patiëntendossier Ysis van Gerimedica.

U kunt het volledige blog hier lezen en daarmee -wellicht- inspiratie opdoen om ook meetinstrumenten op uw GRZ-afdeling te gaan gebruiken.