‘Topaz Therapeutisch Klimaat’

In een interactieve workshop hebben de professionals die werkzaam zijn in het GRZ-team van Topaz Revitel in Leiden met elkaar, en onder begeleiding van Studio GRZ, de contouren geschetst van een ideaal therapeutisch klimaat.

Met een ‘therapeutisch klimaat’ wordt bedoeld dat patiënten gedurende de hele dag door hun omgeving (personeel en inrichting) worden uitgedaagd om zoveel mogelijk zelfstandig activiteiten te ontplooien en alledaagse handelingen te gebruiken als oefenmoment.

Juist de actieve inbreng van therapeuten, verpleging, verzorging, management en specialisten ouderengeneeskunde van Topaz Revitel heeft een goede basis gelegd voor een verdere ‘op-maat’ uitwerking voor een geschikte ‘revalidatiesfeer’ in dit moderne zorgcentrum. Of zoals een deelnemer aan de workshop formuleerde: “Op weg naar het ‘Topaz Therapeutisch Klimaat’.”
Wordt vervolgd.