Nieuw blog van drs. ir. Marieke Terwel

Marieke Terwel pakte de vraag van Studio GRZ om een blog te schrijven met enthousiasme op. Marieke belicht in haar blog de posttraumatische stressstoornis (PTSS) die ouderen met een beroerte soms treft en waar de professionals in de GRZ niet altijd oog voor hebben. De daarmee gepaard gaande angstklachten, die revalidanten doorgaans verzwijgen, vragen om een adequate professionele begeleiding. Marieke geeft teamleden binnen de GRZ enkele handvatten om middels vragenlijsten en observaties deze klachten beter te traceren. Ze roept op om interdisciplinaire bevindingen hieromtrent te bundelen. Een mooie start om in teamverband ‘een onzichtbaarheidmantel in de GRZ’ te gaan ontmaskeren.

Drs. Ir. Marieke Terwel is als gezondheidspsycholoog en cognitief gedragstherapeut werkzaam bij Laurens Rotterdam. Ze is daar programmaleider revalidatieprogramma ‘Laurens Therapeutisch Klimaat’ en bekend als auteur van het boek ‘Alles is revalidatie’.

Haar blogdebuut met als titel ‘Een onzichtbaarheidsmantel in de GRZ, wie heeft oog voor PTSS?’ kunt u hier lezen.