Handreiking Multidisciplinair overleg (MDO)

De ‘Handreiking Multidisciplinair overleg (MDO)’ die Verenso onlangs publiceerde heeft als subtitel meegekregen: ‘Het MDO als basis voor heldere regievoering door de specialist ouderengeneeskunde’. De handreiking beoogt helderheid te geven over de rol van de specialist ouderengeneeskunde en de andere zorgprofessionals die bij het MDO betrokken zijn.

Binnen de Geriatrische Revalidatie wordt een MDO gehouden voor iedere kwetsbare oudere patiënt die multidisciplinaire zorg ontvangt ongeacht waar de patiënt zich bevindt (thuis of in een verpleeghuis).

Studio GRZ hecht ook veel belang aan multidisciplinair samenwerken. In haar trainingen aan GRZ-teams of aan SO’s spreken wij liever van interdisciplinair samenwerken en over een Interdisciplinair Overleg (IDO). Voor een aantal teams is dit een nog hoger nastrevenswaardig doel, is daarbij onze visie.

In de handreiking MDO worden praktische tips gegeven, bijvoorbeeld hoelang een MDO doorgaans duurt. Leuk -en voer voor discussie- zijn de 11 beschreven (bindende) spelregels. Studio GRZ heeft deze handreiking geplaatst op haar website. Bekijk hier de Handreiking Multidisciplinair overleg (Verenso) en spiegel uw werkwijze in uw GRZ-instelling hier eens aan.